ΤΟΥ ΠΑΤΡΟ – ΚΟΣΜΑ¨ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Γράφει : Ο Δημήτριος Μητρόπουλος  Αντ/γος ε.α.

Επιτ. Υπαρχηγός. ΕΛ.ΑΣ. Πτυχ. Νομικής και Δημ. Δικαίου και Πολ. Επιστημών Νομικής Σχολής Αθηνών.

Συγγραφέας. Μέλος της Ένωσης Μεσσηνίων Συγγραφέων.

Η ιδιαίτερη αποστολή του άνδρα και της γυναίκας.

Η οικογένεια είναι το πρωτόπλασμα κάθε κοινωνικού οργανισμού.

Μέσα σ’ αυτή αναπτύσσεται το πιο ιερό, το πιο άγιο και το πιο βαθύ μυστήριο, το θαύμα της Δημιουργίας.

Λάος και έθνος κρατιούνται και αναπτύσσονται από τις γεννήτριες δυνάμεις της οικογένειας, που είναι το πιο ζωντανό και το πιο φυσικό κέντρο της αγωγής.

Κηρύττει την ιδιαίτερη αποστολή των φύλων στο κοινωνικό σώμα. Θέλει τον άνδρα σαν “Βασιλιά” και την Γυναίκα σαν “Βεζίρη”.

Τα παιδιά μεγαλώνοντας σε μια οικογένεια, που υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός ανάμεσα στους γονείς, διδάσκονται σωστά το ρόλο του άνδρα και της γυναίκας του πατέρα και της μάνας, τόσο μέσα στην οικογένεια όσο και στην κοινωνία.

Άνδρας και γυναίκα μπροστά στο Θεό είναι ίσοι. Έχουν ψυχή αθάνατη και θα δώσουν μια μέρα λόγο για τις πράξεις τους το ίδιο, ανεξάρτητα του φύλλου τους.

Εξυμνεί ο Πατρο – Κοσμάς τις αρετές της γυναίκας.

Υποστηρίζει την ισότητα των δύο φύλλων, τονίζει ότι η γυναίκα μετέχει των ίδιων δωρεών του Θεού με τον άνδρα και της δίνει τη θέση, που της πρέπει δίπλα στον άνδρα.

Ο Άγιος ελέγχει τον άνδρα και τον θεωρεί υπεύθυνο για την επικρατούσα κατάσταση της κατωτερότητας της γυναίκας.

Οι στραβές αντιλήψεις, που είχαν οι αμόρφωτοι ραγιάδες, για την κατωτερότητα της γυναίκας, οι οποίες πολλές φορές, διατάραζαν την οικογενειακή γαλήνη και αρμονία, καυτηριάστηκαν από τον Πατρο – Κοσμά.

“Πρέπει και εσύ, ω άνδρα αδελφέ μου, να μην μεταχειρίζεσαι την γυναίκα σου ωσάν σκλάβα, διότι πλάσμα του Θεού είναι και εκείνη…”

Νομίζει κανείς πως ακούει σημερινό Απόστολο της γυναικείας χειραφέτησης και συγχρόνως ένα βαθύ γνώστη και ψυχολόγο της λαϊκής ψυχής.

Γιατί ο Άγιος δεν καταναλωνόταν σε μεταφυσικές θεωρίες, αλλά διέβλεπε τα προβλήματα που αντιμετώπιζε καθημερινά ο άνθρωπος, γι’ αυτό ο λόγος του δεν ήταν από καθέδρας, δεν είχε γενικό χαρακτήρα.

Ήταν λόγος θεραπευτικός και διάγνωσης των προβλημάτων των υποδούλων.

Το κοινωνικό ενδιαφέρον και η προστασία της γυναίκας, επεκτεινόταν ακόμη και στην προίκα και καταδίκαζε την προικοθηρία σαν την χειρότερη μορφή εμπορίου.

Συμβουλές στους γονείς για τα παιδιά τους.

Εξυμνώντας, τη γυναίκα και το θείο δώρο της μητρότητας, ο Πατρο-Κοσμάς λέγει :

“Εγεννήθη ο Κύριος, αδελφοί μου, από γυναίκα, δια να ευλογήση την γυναίκα…. Εγεννήθη ο Κύριος από αρραβωνιασμένη, δια να ευλογήση τον γάμον”.

Μέσα σε μια κατάλληλη παιδαγωγική ατμόσφαιρα, μεταδίδονται ασυνείδητα στο παιδί ορισμένες στάσεις ζωής, τρόποι συμπεριφοράς και αξίες, τις οποίες το παιδί με τη σειρά του υιοθετεί και αφομοιώνει.

Η διδασκαλία και μετάδοση αυτών των στοιχείων πραγματώνεται κυρίως μέσω διαδικασιών γνωστικών και αντιληπτικών. Τέτοιες είναι η παρατήρηση, η ταύτιση, η μίμηση, και η αφομοίωση των γονεϊκών προτύπων.

Γι’ αυτό ο Πατρο-Κοσμάς θέλει τους γονείς να είναι τα καλύτερα πρότυπα, για το παιδί μέσα και έξω από το σπίτι.

“Ένα δένδρο, ωσάν το κόψεις, ευθύς ξεραίνονται τα κλαριά, αμή ωσάν ποτίζεις την ρίζαν, στέκονται δροσερά τα κλωνάρια.

Ομοίως είστενε και οι γονείς ωσάν το δένδρο και όταν ποτίζεται ο πατέρας και η μητέρα, όπου είστενε η ρίζα των παιδιών, με νηστείες, προσευχές, ελεημοσύνες, με καλά έργα, φυλάγει ο Θεός τα παιδιά σας. ”

Τονίζοντας το παράδειγμα των γονέων που είναι υπεύθυνοι για των παιδιών τους την άσχημη συμπεριφορά, συμπληρώνει :

“Είναι μια μηλιά και κάνει ξινά μήλα. Εμείς τώρα τι πρέπει να κατηγορήσωμε, τη μηλιά ή τα μήλα?

Τη μηλιά. Λοιπόν κάνετε καλά εσείς οι γονείς, όπου είστενε ή μηλιά, να γίνονται και τα μήλα γλυκά.”

Από την οικογενειακή αγωγή στο σύνολο της και από το κλίμα, που διαμορφώνεται από τη στάση και τη συμπεριφορά των γονέων, εξαρτάται η συναισθηματική και κοινωνική ωρίμανση των παιδιών.

Από αυτά τα παιδιά και από τις εμπειρίες, που θα αποκτήσουν στο οικογενειακό περιβάλλον, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό ή μεταγενέστερη κοινωνική τους συμπεριφορά. Θα ελάμβαναν αποφάσεις σ’ ένα Γένος υπόδουλο, που θα ζητήσει από αυτά αγώνα και θυσίες, για την ελευθερία του.

Ανδρόγυνα, που δεν είχαν δικά τους παιδιά, τα συμβούλευε να υιοθετήσουν να κάμουν “πνευματικά παιδιά”.

“Επαρε, αδελφέ μου, δύο παιδιά πτωχά εις το σπίτι σου να τα κάμης παιδιά πνευματικά, να έχης μισθό από το Θεό και τιμήν από τους ανθρώπους να γεννήσης την ταπείνωσιν, νηστεία, προσευχή, ελεημοσύνη, αγάπην εις τον Θεόν και εις τους αδελφούς σου. ”

Ως σύμβουλος της οικογένειας και βαθύς ψυχολόγος ο Πατρο-Κοσμάς, συμβουλεύει και τα παιδιά, πως να φέρονται και να τιμούν τους γονείς τους.

” Τα παιδιά, παιδιά μου, όσον ημπορείτε να τιμάτε τον πατέρα σας και την μητέρα σας, ζώντας και απεθαμένους.

Το παιδί οπού δεν τιμά τον πατέρα του και την μητέρα του, το θανατώνει ο Θεός παράκαιρα και το βάνει εις την κόλασιν.

Εις το καλό πάλιν σε λέγω, παιδί μου, να ακούης τους γονείς σου και όχι εις το κακόν”.

Σας ευχαριστώ

Δημήτριος Μητρόπουλος