Την 28-6-203 στα Γραφεία του Μ.Τ.Σ. πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης καθηκόντων από τον απερχόμενο Υποστράτηγο ε.α. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟ Χαράλαμπο Πρόεδρο του Δ.Σ.  , στον διορισθέντα από το Υ.Ε.Θ.Α.  Αντιστράτηγο ε.α. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟ Μιχαήλ, νέο Πρόεδρο του Δ.Σ.  Του ευχόμαστε  καλή δύναμη και επιτυχία στο έργο του.