ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Ν.4093/2012 ΣΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΤΟΥ Μ.Τ.Σ.

(Αφορά τους κ.κ. Αποστράτους Ταμείων πρ. Ελληνικής Χωροφυλακής)

 

Σχετικά με την κράτηση Ν. 4093/2012, σας γνωρίζουμε τα κατωτέρω :

1.- Σύμφωνα με το Ν. 4093/12 καθιερώθηκε ανάλογη κράτηση από το Μέρισμα του ΜΤΣ η οποία συνεχίζεται για εκείνους τους αποστράτους συναδέλφους που κρίθηκαν συνταξιούχοι μέχρι την 13/5/2016.

2.- Οι κρατήσεις στα Μερίσματα των παραπάνω αποστράτων επιστρέφονται μέσω ΗΔΙΚΑ, σαν έσοδο στο Μ.Τ.Σ. ενισχύοντας τον προϋπολογισμό του.

3.- Η κράτηση αυτή κρίθηκε από το ΣτΕ ως αντισυνταγματική και έτσι σύμφωνα με το Ν. 4387/2016  για εκείνους τους αποστράτους συναδέλφους που συνταξιοδοτήθηκαν μετά την 13/5/2016 καταργήθηκε και δεν υπάρχει ανάλογη μείωση του Μερίσματος.

4.- Παρατηρείται δηλαδή διαφορά στις κρατήσεις του Μερίσματος μεταξύ εκείνων των αποστράτων που συνταξιοδοτήθηκαν πριν το Ν. 4387/16 και εκείνων των συναδέλφων που συνταξιοδοτήθηκαν μετά. Συγκεκριμένα, οι νέοι συνταξιούχοι (μετά την 13-5-2016, οπότε ψηφίστηκε ο Ν.4387/2016),  δεν υποβάλλονται στην αντίστοιχη κράτηση του Ν. 4093/12.

5.- Εύλογα και διακριτά υφίσταται διαχωρισμός Μερισματούχων του ΜΤΣ, σε υπόχρεους και μη, της κράτησης του Ν. 4093/12. Η ανισότητα δεν είναι ανεκτή. Η κράτηση αυτή πρέπει να διακοπή άμεσα και οι όποιες «παράνομες» κρατήσεις από 13/5/2016 μέχρι σήμερα, πρέπει να επιστραφούν στους δικαιούχους.

6.- Υπάρχει ενημέρωση ότι με πρόταση που υπέβαλε το ΜΤΣ στο ΥΠ.ΕΘ.Α., διακινείται σχέδιο νόμου από τη ΥΠ.ΕΘ.Α./ΓΔΟΣΥ για την κατάργηση της κράτησης με ημερομηνία εφαρμογής  από την 1/1/2021.  Το Σχέδιο Νόμου έχει λάβει υπογραφή από τον κ. Υπουργό ΥΕΘΑ και βρίσκεται στο Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, για περαιτέρω συντονισμό με τα συναρμόδια Υπουργεία και υποβολή για ψήφιση στη Βουλή.  Η Π.Ο.Α.Σ.Α. μαζί με την Ε.Α.Α.Σ. παρακολουθούν τις εξελίξεις για κάθε νεότερο.

Μετά από αυτά κρίνεται ότι οι συνάδελφοι, στους οποίους συνεχίζεται η κράτηση του Ν. 4093/2012 έχουν αναφαίρετο δικαίωμα τόσο της αίτησης διακοπής όσο και της διεκδίκησης των παρακρατηθέντων ποσών με οποιοδήποτε ένδικο μέσο. Γιαυτό συνιστάται η υποβολή ατομικής Αίτησης προς το ΜΤΣ για τη διακοπή της κράτησης και τον υπολογισμό και την επιστροφή των δικαιούμενων ποσών.

Η Αίτηση μπορεί να υποβληθεί Ταχυδρομικά ή με Ταχυμεταφορά. (Λόγω της πανδημίας Covid-19 καλό είναι να περιορισθεί η υποβολή αυτοπροσώπως).  ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ/ΔΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ/ (Κολοκοτρώνη 13 Αθήνα, Τ.Κ 10562)

Για να κατεβάσετε την Αίτηση  σε μορφή doc πατήστε εδώ—> AITHSH-MTS

Για να κατεβάσετε την Αίτηση  σε μορφή PDF πατήστε εδώ—> AITHSH MTS