Σύμφωνα με ανακοίνωση του Μετοχικού Ταμείου Στρατού το Μέρισμα για το έτος 2014 απο το Ταμείο θα καταβάλλεται τις ακολουθες ημερομηνίες :

 • 3-1-2014   ημέρα Πέμπτη          του μηνός Ιανουαρίου  2014.
 • 30-1-2014 ημέρα Πέμπτη          του μηνός Φεβρουαρίου 2014.
 • 27-2-2014 ημέρα Πέμπτη          του μηνός Μαρτίου 2014
 • 28-3-2014ημέρα  Παρασκευή   του μηνός Απριλίου 2014
 • 29-4-2014 ημέρα Τρίτη              του μηνός  Μαίου 2014
 • 30-5-2014 ημέρα Παρασκευή   του μηνός  Ιουνίου  2014
 • 27-6-2014 ημέρα Παρασκευή    του μηνός Ιουλίου 2014
 • 30-7-2014 ημέρα Τετάρτη          του μηνός Αυγούστου  2014
 • 29-8-2014  ημέραΠαρασκευή   του μηνός  Σεπτεμβρίου  2014
 • 29-9-2014  ημέρα Δευτέρα        του μηνός Οκτωβρίου  2014
 • 30-10-2014 ημέρα Πέμπτη        του μηνός  Πέμπτη 2014
 • 28-11-2014 ημέρα Παρασκευή  του μηνός Δεκεμβρίου2014
 • 2-1-2015     ημέρα Παρασκευή  του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 .