Με τον Ν 4760 ΦΕΚ 247 11-12- 2020 μετονομάστηκε το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. σε ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
 Σας παραθέτουμε το Ν 4760  που Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 247 – 11.12.2020 στις 11.12.2020 ”ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ. Πατήστε εδώ–>Ν 4760 για ΤΑΠΑΣΑ
Ειδικότερα στα Β μέρος του παραπάνω Νόμου από τα άρθρα 15 έως 25 τροποποιούνται  οι σχετικές διατάξεις του Ν . 3655/2008 (Α΄ 58) που αφορούσαν το ΤΕ.Α.Π.Α.Σ.Α.