Μετά την εκλογή, στις αρχαιρεσίες (5-6-2011) της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Αξιωματικών Σ.Α. του κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Θεοφίλου ως προέδρου αυτής και του κ. ΛΟΥΜΠΑΡΔΙΑ Νικολάου ως μέλους, οι ανωτέρω υπέβαλλαν την παραίτησή τους από τα αξιώματα του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα του Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών Αθηνών.

Για την πλήρωση των δύο κενοθεισών θέσεων στο Δ.Σ. του Συνδέσμου ανήλθαν τα μέχρι τούδε αναπληρωματικά μέλη αυτού κ.κ. 1) ΜΠΡΕΚΗΣ Παναγιώτης και 2) ΚΟΡΔΑΤΟΣ Κων/νος. Κατόπιν τούτου το νέο Δ.Σ. Συνδέσμου Αστυνομικών Αθηνών διαμορφώθηκε ως ακολούθως:

                      Α΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος  : ΣΙΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος

Αντ/δρος  : ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΗΣ Δημήτριος

Γεν. Γραμ. : ΖΕΠΠΟΣ Παναγιώτης

Ειδ. Γραμ. : ΒΑΪΤΣΗΣ Δήμος

Ταμίας      : ΓΕΩΡΓΙΛΕΣ Ηλίας

Δημ. Σχέσων  : ΠΑΝΤΑΖΕΛΟΥ Ιωάννα

Μέλος    : ΛΟΥΚΑΣ Χρήστος

Μέλος    : ΒΛΙΩΡΑΣ  Χρήστος Μέλος

Μέλος    : ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ Γεώργιος

Μέλος    : ΜΠΡΕΚΗΣ Παναγιώτης

Μέλος    : ΚΟΡΔΑΤΟΣ Κων/νος

                                       Β΄ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος  :  ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος

Μέλος      : ΜΑΝΤΖΙΑΒΑΣ Δημήτριος

Μέλος      : ΡΟΥΜΠΑΣ Ιωάννης