ΠΡΟΣΟΧΗ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Υποβολής Αίτησης Συνταξιοδότησης, δίνεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την Αίτηση Απονομής Σύνταξης για Μεταβίβαση Κύριας Σύνταξης Λόγω Θανάτου Συνταξιούχου.

Δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης μεταβίβασης σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου, έχουν οι ασφαλισμένοι που προέρχονται από τους φορείς που εντάχθηκαν στον e- ΕΦΚΑ.

Μεταβίβαση Κύριας Σύνταξης Λόγω Θανάτου Συνταξιούχου.

 Βήματα :

e-efka–> ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ–> Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής–> Αίτησης Συνταξιοδότησης.

Δείτε τις οδηγίες χρήσης εδώ—>  Οδηγίες Χρήσης Μεταβίβασης Κύριας Σύνταξης Λόγω Θανάτου