Κυρώσεις Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης.

Όσοι κ.κ. συνάδελφοι αποστρατεύτηκαν μετά την 01/01/2016,  υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης  το έτος 2017. Σχετικό το υπ’ αριθ. 1048/ 17/1429826 από 13/732017 έγγραφο της Δ/νσης Εσωτερικών Υποθέσεων. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ —>  Κυρώσεις Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης