ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΗΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ

 

 

09:45’     Πέρας παράταξης Τμημάτων

10:00’     Πέρας προσέλευσης προσκεκλημένων & Ανώτατων Αξιωματικών

10:15’     Προσέλευση Επίτιμων Αρχηγών, Υπαρχηγών & Ανώτατων Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας

10:20’     Προσέλευση κ. Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας

10:25’     Προσέλευση κ.κ. Γενικών Γραμματέων Υπουργείου Εσωτερικών

10:29’     Άφιξη κ. Αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών

10:30’     Άφιξη κ. Υπουργού Εσωτερικών

10:31’     Δέηση Υπέρ Απόστρατων Αστυνομικών

                 Μετά το πέρας της Δέησης, σε αίθουσα της πρώην Σ.Α.Ε.Α. ακολουθεί:

11:00’     Ανάγνωση Ημερήσιας Διαταγής κ. Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας

11:15’     Χαιρετισμός Εκπροσώπων Ομοσπονδίας και Ενώσεων Αποστράτων

11:30’     Χαιρετισμός κ. Αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών

11:45’     Πέρας Τελετής – Μικρή Δεξίωση