Η ΠΟΑΑΣΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΕΘ

Η ΠΟΑΑΣΑ, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, μετέχει, μαζί με τη ΠΟΑΣΥ και τη ΠΟΑΞΙΑ, στις διαμαρτυρίες-κινητοποιήσεις των εν ενεργεία και αποστρατεία στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας κατά τη διάρκεια της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
Εκπρόσωπος της ΠΟΑΑΣΑ ορίσθηκε ο Β΄ Αντιπρόεδρός της Δημήτριος ΛΑΒΔΗΣ.
Η ΠΟΑΣΥ ενημερώνει ότι από τις έδρες των Νομών θα ξεκινήσουν πούλμαν για Θεσσαλονίκη, για τη μεταφορά των επιθυμούντων να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις, εν ενεργεία και αποστρατεία συναδέλφων.