ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Μ.Τ.Σ.  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014»

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Μετοχικού Ταμείου Στρατού το Μέρισμα για το έτος 2014 από το Ταμείο θα καταβάλλεται τις ακόλουθες ημερομηνίες:

· Στις 3 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Πέμπτη του μηνός Ιανουαρίου 2014 (καταβλήθηκε ήδη)

· Στις 30 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Πέμπτη του μηνός Φεβρουαρίου 2014

· Στις 27 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Πέμπτη του μηνός Μαρτίου 2014

· Στις 28 Μαρτίου 2014, ημέρα Παρασκευή του μηνός Απριλίου 2014

· Στις 29 Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη του μηνός Μαΐου 2014

· Στις 30 Μαΐου 2014, ημέρα Παρασκευή του μηνός Ιουνίου 2014

· Στις 27 Ιουνίου 2014, ημέρα Παρασκευή του μηνός Ιουλίου 2014

· Στις 30 Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη του μηνός Αυγούστου 2014

· Στις 29 Αυγούστου 2014, ημέρα Παρασκευή του μηνός Σεπτεμβρίου 2014

· Στις 29 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα του μηνός Οκτωβρίου 2014

· Στις 30 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη του μηνός Νοεμβρίου 2014

· Στις 28 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή του μηνός Δεκεμβρίου 2014

. Στις 2 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή του μηνός Ιανουαρίου 2015.