ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

 Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Αστυνομικών Αθηνών, ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1984, με τον τίτλο «Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος»

Όπως προκύπτει από τον τίτλο, οι εμπνευστές της ιδρύσεως του Συνδέσμου απευθύνονταν στους Αξιωματικούς και τους Ανθυπασπιστές της Χωροφυλακής, διότι μέχρι τότε Συνδέσμους είχαν ιδρύσει μόνο οι Οπλίτες. Το δε Καταστατικό της Ομοσπονδίας «ΠΟΣΑΣΑ», στην οποία υπάγονταν οι Σύνδεσμοι αυτοί, αναφερόταν μόνο σε Οπλίτες και όχι σε Αξιωματικούς.

Τα 28 ιδρυτικά μέλη του Συνδέσμου, συγκεντρώθηκαν στις 14 Νοεμβρίου 1983 στο Γραφείο του Δικηγόρου Αθηνών Βασιλείου Παπατσώρη και εξέλεξαν δωδεκαμελή Διοικούσα Επιτροπή, στην οποία ανατέθηκε η αποστολή να καταρτίσει Καταστατικό και να προωθήσει τις διαδικασίες συστάσεως του Συνδέσμου. Την Διοικούσα Επιτροπή συγκρότησαν οι κατωτέρω Απόστρατοι Αξιωματικοί της Χωροφυλακής:

1. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης,

2. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αριστομένης,

3. ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ Παναγιώτης,

4. ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΚΟΣ Παναγιώτης,

5. ΡΙΜΠΑΣ Κωνσταντίνος,

6. ΣΦΟΥΓΚΑΡΗΣ Ευθύμιος,

7. ΜΑΝΤΖΙΑΡΑΣ Γεώργιος,

8. ΣΦΑΛΑΓΚΑΚΟΣ Αντώνιος,

9. ΤΣΙΟΥΤΣΙΑΣ Ιωάννης,

10. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Λάμπρος,

11. ΠΑΠΑΤΣΩΡΗΣ Γεώργιος και

12. ΚΟΖΑΚΗΣ Μιλτιάδης.

Η Διοικούσα Επιτροπή συνήλθε την ίδια ημέρα και στον ίδιο χώρο και εξέλεξε ως Πρόεδρο τον Συνταγματάρχη ε.α. της Χωροφυλακής Παναγιώτη ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟ και Γεν. Γραμματέα τον Υπο-στ/γο ε.α. της Χωροφυλακής Γεώργιο ΠΑΠΑΤΣΩΡΗ.

 Το Καταστατικό του Συνδέσμου εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 61/1984 απόφαση του πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Μετά την έγκριση του Καταστατικού η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή συγκάλεσε Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου την 31-10-1984, η οποία εξέλεγξε το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε σε Σώμα ως κάτωθι:

Πρόεδρος: ΤΕΡΖΗΣ Φιλοποίμην, Υποστράτηγος της Χωροφυλακής ε.α.

Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Αδαμόπουλος, Συντ/ρχης Χωροφυλακής ε.α.

Γεν. Γραμματέας: Γεώργιος Παπατσώρης, Υποστράτηγος Χωροφυλακής ε.α.

Ειδ. Γραμματέας: Ιωάννης Παπακωσταντίνου, Υποστράτηγος Χωροφυλακής ε.α.

Ταμίας: Γεώργιος Μαντξιάρας, Ταξίαρχος Χωροφυλακής ε.α.

Βοηθός Ταμία: Τριαντάφυλλος Παναγόπουλος, Ταξίαρχος Χωροφυλακής ε.α.

Έφοροι: Κων/νος Ριμπάς, Συντ/ρχης Χωροφυλακής ε.α.

Μέλη:   Κων/νος Ζαχαράκης, Υποστράτηγος Χωροφυλακής ε.α.

Παναγιώτης Τσαγκάρης, Συνταγ/ρχης Χωρπφυλακής ε.α.

Αθανάσιος Τασιαδάμης, Ταξίαρχος Χωροφυλακής ε.α.

Φώτιος Βασιλακάκος, Ταξίαρχος Χωροφυλακής ε.α.

 Ο Υποστράτηγος Φιλοποίμην ΤΕΡΖΗΣ διατέλεσε Πρόεδρος  του Συνδέσμου μέχρι το έτος 1991 και με την συμπαράσταση των εκλεκτών συνεργατών του έθεσε τις βάσεις για την εξέλιξη και την ανάπτυξη του. Απεχώρησε δε από την διοίκηση του Συνδέσμου με δική του πρωτοβουλία. Νέος Πρόεδρος εξελέγη στις 13-2-1991 ο Ταξίαρχος της Χωροφυλακής Αθανάσιος ΤΑΣΙΑΔΑΜΗΣ, ο οποίος απεχώρησε το 1997, με δική του πρωτοβουλία. Στο διάστημα της προεδρίας του αντιμετωπίσθηκαν πολλά θέματα που αφορούσαν τους αποστράτους. Ιδιαίτερης σημασίας ήταν η αντίδραση στην απόπειρα αποβολής των δικαιούχων της Χωροφυλακής και της ΕΛ.ΑΣ. από το Μ.Τ.Σ. Επί των ημερών του κυκλοφόρησε η Εφημερίδα του Συνδέσμου «ΦΩΝΗ Αποστράτων και Φίλων Χωροφυλακής». Την επιμέλεια της συντάξεως και εκδόσεως της εφημερίδος ανέλαβε ο Υποστράτηγος της Ελληνικής Αστυνομίας κ. Θεόδωρος Κορμπίλας. Ετέθη το θέμα της ενοποιήσεως όλων των Συνδέσμων και Ενώσεων και ερρίφθη η ιδέα για την αγορά Γραφείων του Συνδέσμου. Παράλληλα, προκειμένου να συμπεριληφθούν στο Σύνδεσμο και οι αποστρατευόμενοι από την ΕΛ.ΑΣ. έγινε τροποποίηση του Καταστατικού με αναπροσαρμογή του τίτλου σε «Σύνδεσμο Αποστράτων Αξιωματικών Χωροφυλακής – Ελληνικής Αστυνομίας». Το 1997 εξελέγη πρόεδρος του Συνδέσμου ο Ταξίαρχος ε.α. της Χωροφυλακής Νικόλαος ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ. Στην περίοδο της θητείας του κ. Νικολάου ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ επήλθαν ριζικές μεταβολές στη δομή και τις δραστηριότητες του Συνδέσμου και επιτεύχθηκαν οι εξής ση μαντικοί στόχοι. Πρώτον αγοράσθηκαν τα Γραφεία του Συνδέσμου στην οδό Μενάνδρου 54 (5ος όροφος) τα οποία προορίζονταν για την συστέγαση του Συνδέσμου και της υπό ίδρυση Ομοσπονδίας. Τα Γραφεία εξοπλίσθηκαν με όλα τα αναγκαία έπιπλα και μέσα και ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες τόσο του Συνδέσμου, όσο και της Ομοσπονδίας.

Δεύτερον, μετά από πολλές και επίπονες προσπάθειες και διαπραγματεύσεις, εξασφαλίσθηκε η συναίνεση του απαραιτήτου αριθμού Συνδέσμων, για την ίδρυση της Πανελληνίου Ομοσπονδίας Αποστράτων Αξιωματικών Σωμάτων Ασφαλείας.

Ο Σύνδεσμος όπως είναι φυσικό, ως ιδρυτικό μέλος της Ομοσπονδίας, αποτελεί μέλος της από της ιδρύσεως της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, που έλαβε όλες τις κρίσιμες αποφάσεις το αποτελούσαν οι κατωτέρω:

1. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ Νικόλαος, Πρόεδρος

2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γεώργιος, Αντιπρόεδρος

3. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Θεόφιλος, Γενικός Γραμματέας

4. ΜΗΤΣΙΑΣ Παναγιώτης, Ταμίας

5. ΚΑΠΠΟΣ Ιωάννης, μέλος

6. ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ Μαρίνος, μέλος

7. ΣΚΛΗΚΑΣ Δημήτριος, μέλος

8. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Νικόλαος, μέλος

9. ΚΑΤΣΙΝΑΣ Κωνσταντίνος, μέλος

10. ΒΛΑΧΟΣ Αλέξανδρος, μέλος

11. ΦΛΕΤΟΥΡΗΣ Ιωάννης, μέλος.

Ο Νικόλαος ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ, το 2001 αποχώρησε από την προεδρεία του Συνδέσμου, προ κειμένου να αφοσιωθεί στα καθήκοντα της Πανελληνίου Ομοσπονδίας Αποστράτων Αξιωματικών Σωμάτων Ασφαλείας, στην οποία είχε εκλεγεί, στην αρχή ως προσωρινός και εν συνεχεία αιρετός Πρόεδρος από το 1999.

Στις αρχαιρεσίες, που διεξήχθησαν τον ίδιο χρόνο πρόεδρος του Συνδέσμου εξελέγη ο Υποστ/γος ε.α. της ΕΛ.ΑΣ. κ. Θεόφιλος ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ο οποίος διατηρεί το αξίωμα του προέδρου μέχρι σήμερα και συνεχίζει με επιτυχία, τις δραστηριότητες του Συνδέσμου σε όλους τους τομείς.

Επί των ημερών του πραγματοποιήθηκε η αλλαγή της επωνυμίας του Συνδέσμου και προσαρμόσθηκε στα νέα δεδομένα. Έτσι σήμερα ο Σύνδεσμος έχει τον τίτλο: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ».  Ο Σύνδεσμος Αθηνών είναι ο πολυπληθέστερος Σύνδεσμος της Ομοσπονδίας και απαριθμεί 2650 μέλη περίπου. Ο σημερινός Πρόεδρος τον Συνδέσμου Αθηνών κύριος Θεόφιλος Αθανασίου. Είναι προφανές ότι η ίδρυση του Συνδέσμου Αποστράτων Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος, το έτος 1984, αποτέλεσε σταθμό στην ανάπτυξη του συνδικαλισμού των αστυνομικών. Όσα δε εν συνεχεία επιτεύχθηκαν και κατορθώθηκαν, έχουν ως σημείο αναφοράς τον Σύνδεσμο αυτόν, με όλες τις μεταβολές και τις βελτιώσεις, οι οποίες συντελέσθηκαν εν συνεχεία. Ο Σύνδεσμος αυτός χάρη στα άξια και ικανά πρόσωπα, που ασχολήθηκαν με τον συνδικαλισμό στα σώματα ασφαλείας, έδωσε σάρκα και οστά στα οράματα των αποστράτων, σε βαθμό που πολλοί δυσκολεύονται να συνειδητοποιήσουν και να πιστέψουν.

Η Ομοσπονδία γεννήθηκε κατά βάση από αυτό το Σύνδεσμο, ο οποίος ακόμη και σήμερα συμμετέχει ενεργά και ενισχύει τις προσπάθειες της. Τα μέλη του Συνδέσμου Αθηνών, αξίζουν πολλών επαίνων, διότι χάρη στη δική τους στήριξη και συμβολή, οι εκάστοτε διοικήσεις του Συνδέσμου, μπόρεσαν να υλοποιήσουν τα σχέδια τους.

Ο Σύνδεσμος Αθηνών υπήρξε τροφοδότης και εμπνευστής και των άλλων, των περιφερειακών Συνδέσμων, μέχρι να ιδρυθεί η Ομοσπονδία.

Να σημειωθεί ότι, λόγω της ιδιομορφίας που δημιουργείται από την συνύπαρξη στον ίδιο χώρο του Συνδέσμου και της Ομοσπονδίας και κυρίως λόγω της στενής συνεργασίας, που υπάρχει μεταξύ των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των δύο οργάνων, τα οποία ανεξάρτητα με τη θέση που κατέχουν σήμερα, στην πλειοψηφία τους είναι τα ίδια εκείνα που δούλεψαν και δημιούργησαν όλα αυτά τα επιτεύγματα, είναι δυσχερής η αυτοτελής παρουσίαση των δημιουργικών δραστηριοτήτων, του Συνδέσμου. Όλοι συμμετέχουν σε όλα. Έτσι όπου υπάρχει δραστηριότητα της Ομοσπονδίας, ιδίως στην Αττική, εννοείται και η συμμετοχή του Συνδέσμου Αθηνών. Όλες οι πρωτοβουλίες της Ομοσπονδίας κατ αρχήν βασίζονται στη συμμετοχή και στήριξη του Συνδέσμου Αθηνών, χωρίς βέβαια κατά περίπτωση να παραβλέπεται και η συμμετοχή των λοιπών Συνδέσμων και Ενώσεων.

Ο Σύνδεσμος Αθηνών έχει φιλοξενήσει τα περισσότερα Πανελλήνια Συνέδρια της Ομοσπονδίας και συνέβαλε στην άρτια οργάνωση όλων.

Σήμερα το Δ.Σ. του Συνδέσμου απαρτίζεται από τους:

1.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Θεόφιλο, Πρόεδρο

2.ΣΙΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟ Αθανάσιο,

3.Αντ/δρο ΖΕΠΠΟ Παναγιώτη, Γενικό Γραμματέα

4.ΠΑΝΤΑΖΕΛΟΥ Ιωάννα,

5.Ειδ. Γραμματέα ΓΕΩΡΓΙΛΕ Ηλία,

6.Ταμία ΑΛΜΠΑΝΗ Δημήτριο,

7.αναπλ. Ταμία ΧΩΛΙΔΗ Ιορδάνη,

8.Μέλος ΒΛΙΩΡΑ Χρήστο, Μέλος

9. ΤΣΑΚΑΛΗ Χρήστο, Μέλος

10.ΑΜΒΡΟΣΙΟ Γεώργιο Μέλος

11.ΜΑΝΤΖΙΑΒΑ Δημήτριο, Μέλος

Εξελεγκτική Επιτροπή

1.ΡΟΥΜΠΑΣ Ιωάννης

2.ΜΠΑΚΑΣ Αναστάσιος

3. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος

Μέλη του Δ.Σ. τον Σύνδεσμο Αθηνών, όταν πρόεδρος ανέλαβε ο κ. Κουτρουμπής. Από δεξιά: Κληρονόμος Γεώργιος, Αθανασίου Θεόφιλος, Μήτσιας Παν., Κουτρουμπής Νικόλαος, Ρέππας Βασίλειος, Σιαμπανόπουλος Αθαν., Σκλήκας Δημήτριος, Βαρδονλάκης Ευτύχιος και Χανζάρας Νικόλαος.

Τα σημερινά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών Αθηνών. Όρθιοι από αριστερά: Κοντογιάννης Γεώργιος, Ζέπος Παναγιώτης, Αθανασίου Θεόφιλος, Βλιώρας Χρήστος, Τσακάλης Χρήστος, (Στυλιαράς Κλεάνθης). Καθιστοί: Γεωργιλές Ηλίας, Μπάκας Αναστάσιος, Πανταζέλου Ιωάννα και Ρούμπας Ιωάννης.