Αναδρομικά: Άρθρο 6 μία Ad hoc, ιδιότυπος διάταξη.
Με τη διάταξη αυτή προσδιορίζονται συνοπτικά τα εξής :
1.      Πρόκειται για ένα εφάπαξ ala cart ποσό, που δεν έχει σχέση με το διατακτικό των αποφάσεων του ΣτΕ και του Ελ.Σ. Και τούτο προκύπτει από το γεγονός ότι δεν εντάχθηκε στις συνταξιοδοτικές παροχές, που θα είχε ως θετική συνέπεια την αύξηση των συντάξιμων αποδοχών μας ή σε περίπτωση που θα εφαρμοστούν τα περιοριστικά μέτρα από 1.1.2019, μικρότερη μείωση.

2.      Ο χρόνος που παρέχεται είναι από 1.8.2012, έως 31.12.2016.
Τούτο γίνεται, διότι δεσμεύεται μνημονιακά η Κυβέρνηση καθ’ ότι σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 51 του ν. Κατρούγκαλου από 1.1.2017 έχει εφαρμογή ο Ε.Φ.Κ.Α., με ό,τι αρνητικό αυτό συνεπάγεται. Εκ παραδρομής και λανθασμένα οι Σύνδεσμοι Αποστράτων των Ενόπλων Δυνάμεων, αναφέρουν την 12.5.2016, ως οριακό χρονικό σημείο, αυτή είναι ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4387/2016 και δεν σχετίζεται με τις επιμέρους ρυθμίσεις που έχουν έναρξη εφαρμογής διαφορετική ημερομηνία, όπως η υπαγωγή και η έναρξη λειτουργίας του ΕΦΚΑ.

3.      Στο άρθρο 14 του ν.4387 προβλέπεται ότι ο επαναπροσδιορισμός των παλαιών συντάξεων, σύμφωνα με την τροπ. Αχτσιόγλου, ν.4472/2017, άρθρο 10, θα γίνει την 1.1.2019. Μέχρι την ημερομηνία αυτή οι συντάξιμες αποδοχές προσδιορίζονται με βάση το ποσό που λάμβαναν οι απόστρατοι την 31.12.2014. Αφού λοιπόν με τη νεοπαγή διάταξη του άρθρου 6 η Κυβέρνηση παρέχει αναδρομικά έως τέλος του 2016, πώς εντάσσει το ποσό αυτό στο κρίσιμο χρονικό σημείο της 31.12.2014 και πως δικαιολογεί,

α. Την επιστροφή του μέχρι την 31.12.2016 και όχι μέχρι την 31.12.2018, ημερομηνία που είναι σύμφωνη όχι μόνο με το ν. Κατρούγκαλο, αλλά και με τις αποφάσεις του ΣτΕ και,

β. Με ποία νομική – λογική αλληλουχία δεν το εντάσσει ως οφείλει στη συνταξιοδοτική παροχή, για το θετικό επηρεασμό της σύνταξης για το μέλλον.

4.      Ο ιδιότυπος αυτός τρόπος νομοθέτησης, προσβάλλει καίρια την αρχή της ασφάλειας του Κράτους Δικαίου, που σημειωτέο αποτελεί την αφετηρία της διάκρισης των εξουσιών, εκτός και αν η Κυβέρνηση, πέραν της Εκτελεστικής, αποφασίζει συνάμα και ως νομοθετική και δικαστική εξουσία.