Ελεγκτής ιατρός του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. , για άσκηση ελέγχου και θεώρησης εξετάσεων στην έδρα του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

 Το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. με έγγραφό του, μας ενημέρωσε ότι, από 27-6-2013 έως και 29-8-2013  οι ασφαλισμένοι θα δύνανται να θεωρούν τις εξετάσεις τους στην έδρα του, επί της οδού Βερανζέρου αρ 48, όπου θα βρίσκεται Ελεγκτής ιατρός του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μια (1 ) φορά την εβδομάδα και συγκεκριμένα την ημέρα Πέμπτη, κατά τις ώρες 10.00 – 12.00