μτπυ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΤΠΥ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΤΠΥ ΜΗΝΟΣ MAΡTΙΟΥ 2016

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) θα καταβάλει κανονικά το μέρισμα του μηνός Μαρτίου σε όλους τους μερισματούχους του, την 1η/3/2016 αντί της 29/2/2016.

Αθήνα, 25/02/2016