Η εφημερίδα μας ΦΩΝΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

Την οποία εκδίδει η Π.Ο.Α.Σ.Α. έγραψε στο φύλλο 134 του Μαΐου Ιουνίου τα εξής :

 

1.      Η Ομοσπονδία ευρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να ανακοινώσει προς τους αναγνώστες της ότι αναστέλλει επ’ ολίγον την έκδοσή της , λόγω εξαντλήσεως του αποθεματικού της , καθ’ όσον με τον ακολουθούμενο μέχρι σήμερα τρόπο εισπράξεως των εισφορών μόνο το 1/3 περίπου των συνδρομητών καταβάλλει τη συνδρομή του .

 

2.      Η επανέκδοση θα γίνει εντός του έτους 2013 αφού τακτοποιηθεί και δημιουργηθεί νέο αρχείο με παραλήπτες ανά κατηγορία όπως παρακάτω:

 

·         Α) Στους υποβάλλοντες υπεύθυνες δηλώσεις  παρακρατήσεως της εισφοράς μέσω ΤΕΑΠΑΣΑ.

 

·         Β) Στους καταβάλλοντες στο Σύνδεσμο Αθηνών την Συνδρομή τους για το έτος 2013.

 

·         Γ) Στα μέλη των Συνδέσμων που έστειλαν συνδρομές για το έτος 2013.

 

·         Δ) Στους Συνδρομητές των Νομών όπου δεν λειτουργούν Σύνδεσμοι ή Ενώσεις Αποστράτων .

 

·         Ε) Στα μέλη των Συνδέσμων που δεν λαμβάνουν μέρισμα από το ΤΕΑΠΑΣΑ, τα στοιχεία των οποίων πρέπει να γνωρίσουν οι Σύνδεσμοι ή Ενώσεις ( π.χ. Λενικοί , Αγροφύλακες, Πυροσβέστες κ.λ.π.)

 

3.      Από το έτος 2014 παραλήπτες της εφημερίδας θα είναι μόνο οι υποβάλλοντες δηλώσεις παρακρατήσεως της συνδρομής από το ΤΕΑΠΑΣΑ ως και όσοι δεν λαμβάνουν μέρισμα από το ΤΕΑΠΑΣΑ ως ανωτέρω περιγράφεται.

 

4.      Η Ομοσπονδία αδυνατεί να εφαρμόσει σύστημα πολλών κατηγοριών το οποίο απαιτεί δημιουργία λογιστηρίου .

 

Είμαστε στην ευχάριστο θέση να ανακοινώσουμε ότι τις προσεχείς ημέρες θα λάβετε ταχυδρομικώς σύμφωνα με τα παραπάνω το φύλλο της εφημερίδας μας ΦΩΝΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  Παρά τις υπάρχουσες οικονομικές δυσκολίες, σε μικρότερο αριθμό τυπωθέντων φύλλων .

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι ακούστε μας και ακολουθείστε τις προτάσεις για καλλίτερη εξυπηρέτηση σας .Υποβάλλετε υπευθύνους Δηλώσεις για παρακράτηση της εισφοράς από το ΤΕΑΠΑΣΑ . Βοηθείστε,ώστε να μη σταματήσει η έκδοση της ΦΩΝΗ ΣΑΣ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ .

 

1.      Το ΤΕΑΠΑΣΑ μας πληροφόρησε εγγράφως ότι η κράτηση της εισφοράς του έτους 2013 για την εφημερίδα για τεχνικούς λόγους θα γίνει το μήνα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ του 2013 ή το νέο έτος εάν αυτό δεν επιτευχθεί .

 2.      Υπ’ όψιν ότι η κράτηση αφορά αυτούς που έχουν κάνει υπευθύνους δηλώσεις και ανήκουν σε Συνδέσμους, τα δε χρήματα θα αποδοθούν μέσω  Λογαριασμού Τραπέζης από τον ΤΕΑΠΑΣΑ στον Σύνδεσμό μας ή σε όποιον Σύνδεσμο ανήκει ο κάθε Απόστρατος. Ένα  μέρος από το ποσό αυτό θα δοθεί στην Π.Ο.Α.Α.Σ.Α. για την εφημερίδα όπως είναι πρέπον και συμφωνημένο.