ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

 Τι γίνεται με το Μ.Τ.Σ . ;

1. Πληροφορηθήκαμε ότι προ έτους, ο τότε ΥΦΕΘΑ Π. Καράμπελας, συγκρότησε διακλαδική επιτροπή, από εν ενεργεία Αξιωματικούς όλων των κλάδων των Ε.Δ., του Λ.Σ. /ΕΛ.ΑΚΤ και της ΕΛ.ΑΣ υπο τον Ταξίαρχο (Ο) Δ. Χαντζή. Εργο αυτής της επιτροπής, ήταν η επεξεργασία και υποβολή προτάσεων σε μορφή Νομοσχεδίου, στην κατεύθυνση της εξυγίανσης των Μετοχικών Ταμείων, της εξασφάλισης της βιωσιμότητας αυτών και της εν συνεχεία σταδιακής ενοποίησης τους .

Έκτοτε και μέχρι σήμερα δεν υπήρξε καμία ενημέρωση επί των εξελίξεων και προτάσεων της Διακλαδικής Επιτροπής.

Βέβαια πάντοτε υπάρχουν αντιρρήσεις. Αντιρρήσεις που υποβάλλονταν  επι σειρά ετών. Αλλά τώρα που τα οικονομικά των Μετοχικών Ταμείων είναι δύσκολα και οι πόροι μειώνονται πρέπει να τολμήσουμε. Η ισχύς εν τη ενώσει. Περιμένουμε αγαπητοί συνάδελφοι μερισματούχοι του Μ.Τ.Σ . και παρακολουθούμε.

2.    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2412/Φ951/360/431347/17-1-1984 Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( ΦΕΚ-Β-74) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει , με την Φ.951.1/129/705717/Σ.7101 από 16-8-2013 (ΦΕΚ-Β 2268 )ΚΥΑ . η παράγραφος 2 αναριθμείται σε 3 και προστίθεται δεύτερη παράγραφος ως εξής : <<  Για τους δικαιούχους οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση από 1-1-2013 έως 31-12-2013 και δεν τους έχει καταβληθεί το εν λόγω βοήθημα τότε το ύψος αυτού δεν δύναται να είναι μικρότερο του ποσού εκείνου που προκύπτει βάσει της τιμής μεριδίου του μερίσματος του έτους 2011 >>

3.       ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΤΣ

Η ΠΤΩΣΗ ΣΥΝΕΧΊΖΕΤΑΙ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Η ελεύθερη πτώση που ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια στο μεγάλο και κραταιό Μ.Τ.Σ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ. Νέα περικοπή του μερίσματος!. Αδυναμία διαπιστωμένη πλέον τόσο της Διοίκησης του Ταμείου όσο και του ΥΠΕΘΑ, να ληφθούν σοβαρά παρεμβατικά μέτρα σε τέτοιο βαθμό ώστε να αντιμετωπισθεί άμεσα το πρόβλημα ώστε να υπάρξει μακροχρόνια βιωσιμότητα ..

Να υπενθυμίσουμε την τελευταία διετία : α) δύο μειώσεις κατά 50% του μερίσματος , που το συρρίκνωσαν σε χαρτζιλίκι αποτελεί πρωτοπορία !!!!! β) αύξηση των εισφορών .

Οι χρόνιες αδυναμίες των διοικήσεων επέτειναν το πρόβλημα.

Να τι αποφάσισε το Μ.Τ.Σ.

<< Έχοντας υπόψη τις δεσμεύσεις του ΜΤΣ έναντι των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών για μη δημιουργία ελλειμμάτων, καθώς και την ανάληψη υποχρέωσης υλοποίησης πενταετούς προγράμματος εξυγίανσης, ώστε να επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί κανόνες που διέπουν τη νομοθεσία του, η αρμόδια Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ενέκρινε: – Την απόφαση που έλαβε το ΔΣ/ΜΤΣ με το υπ’ αριθμ. 13/2/20-9-2013 Πρακτικό του, για μείωση της τιμής μεριδίου για το έτος 2013 από 5,7142 ? σε 5,1999 ? (ποσοστό 9%).

– Την παρακράτηση της αναδρομικής, από 1-1-2013, μείωσης του μερίσματος στους μήνες Νοέμβριο (Διαφορές Α’ Εξαμήνου) και Δεκέμβριο (διαφορές μηνών Ιουλίου – Οκτωβρίου) του έτους 2013.

– Την αποπληρωμή μέρους του χρέους προς τον ΕΚΟΕΜΣ, με επιπλέον 5.000.000,00 ?, πέραν της υφιστάμενης ετήσιας αντίστοιχης υποχρέωσης με 10.000.000,00 ? που απορρέει από την υπ’ αριθμ. 11/4/24-5-2012 απόφασης του ΔΣ/ΜΤΣ.>>

Επί πλέον πληροφορίες στο link   http://poaasa.gr/sunantisi-poaasa-me-gg-udt-&-arxigo-el.as.