Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Γράφει : Ο Δημήτριος Μητρόπουλος  Αντ/γος ε.α.

Επιτ. Υπαρχηγός. ΕΛ.ΑΣ. Πτυχ. Νομικής και Δημ. Δικαίου και Πολ. Επιστημών Νομικής Σχολής Αθηνών.

Συγγραφέας, Μέλος της Ένωσης Μεσσηνίων Συγγραφέων.

Ο όρος ελευθερία αποδίδει τη δυνατότητα του ανθρώπου, να ρυθμίζει τη ζωή του όπως αυτός θέλει, ανεξάρτητα από εξωτερικές ή εσωτερικές πιέσεις.

Ελεύθερος είναι αυτός που έχει το προνόμιο του αυτοκαθορισμού και μπορεί να πράττει σύμφωνα με τη δική του βούληση, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει, ότι οι ενέργειες του δύνανται να συνιστούν, παραβίαση της ελευθερίας των άλλων.

Η ελευθερία για έναν άνθρωπο, είναι η δυνατότητα, του να δρα κατά βούληση.

Βούληση καλείται η δυνατότητα του ατόμου να θέτει στόχους / σκοπούς και να αποφασίζει να τους πραγματοποιεί.

Η καθολική Ελευθερία, με τα σημερινά δεδομένα, είναι το σωρευτικό αποτέλεσμα της ατομικής, της κοινωνικής και της πολιτικής ελευθερίας, καθώς και των εσωτερικών ελευθεριών.

Ατομική :

Η ατομική ελευθερία είναι η δυνατότητα κάποιου, να είναι κτήμα του εαυτού του και όχι δούλος ή ιδιοκτησία κάποιου άλλου.

Με αυτή την έννοια καθιερώθηκε η έννοια της ιδιωτικότητας.

Εδραίωση της ατομικής ελευθερίας, έγινε στην Ευρώπη με το κίνημα του Διαφωτισμού, με το πέρας της Φεουδαρχίας.

Κοινωνική :

Κοινωνική ελευθερία για κάποιον είναι να μπορεί, πέραν του εαυτού του, να δρα κοινωνικά, χωρίς να περιορίζεται σε εξαναγκασμού.

Η κοινωνική ελευθερία διασφαλίζεται, από τις ίσες ευκαιρίες και δυνατότητες ,σε όλα τα μέλη της κοινωνίας.

Περιλαμβάνει την ελευθερία της έκφρασης, της εργασίας, την κοινωνική εργασία, την ανεξιθρησκία κ.λ.π.

Πολιτική :

Πολιτική ελευθερία είναι να μπορεί, ο καθένας να συμμετέχει στο πολιτικό γίγνεσθαι.

Όλοι οι πολίτες, έχουν δικαίωμα ψήφου και πολιτικών πεποιθήσεων.

Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ε Σ   Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Ε Σ

Πνευματική ελευθερία :

Πνευματική ελευθερία είναι, το να μην εξαρτάται η σκέψη και ο λόγος, από τη βαρύτητα των προλήψεων, των προκαταλήψεων κ.λ.π.

Η Πνευματική ελευθερία περικόπτεται από την προπαγάνδα, την παραπληροφόρηση κ.λ.π.

Ψυχολογική ελευθερία :

Ψυχολογική ελευθερία έχουμε, όταν ελαχιστοποιείται μέσα μας η επίδραση, από τους φόβους μας, τις ανασφάλειες, τα άγχη μας κ.λ.π.

Ηθική ελευθερία :

Η ισορροπία στην πάλη των ενστίκτων, των παρορμήσεων και της υποταγής τους, χάριν ανωτέρων ιδεών και αξιών, καθορίζει το επίπεδο ηθικής ελευθερίας.

Για να κερδίσει όμως ο άνθρωπος και να κατοχυρώσει στο μεγαλύτερο βαθμό το δικαίωμα της ελευθερίας, έχει διεξάγει μια σειρά από αγώνες, πολλές φορές και αιματηρούς.

Η ελευθερία του ανθρώπου είναι έννοια σχετική.

Κάνεις δεν μπορεί να πει, ότι είναι απόλυτα ελεύθερος και αυτό, γιατί ο βαθμός της ελευθερίας εξαρτάται, από τις πολιτικές και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, αλλά και από την αυτογνωσία του ατόμου.

Πέρα από τις άλλες βασικές προϋποθέσεις (δημοκρατικό και φιλελεύθερο πολίτευμα, σωστή λειτουργία της νομοθετικής και δικαστικής εξουσίας, το μορφωτικό επίπεδο του ατόμου), για να είναι κανείς ελεύθερος, πρέπει ουσιαστικά να μπορεί ο πολίτης και η πατρίδα του, να είναι οικονομικά ανεξάρτητοι.

Όμως, εκτός των θετικών χαρακτηριστικών του ελεύθερου ανθρώπου, υπάρχουν και τα φαινόμενα παραβίασης της ελευθερίας, τα οποία πολύ περιληπτικά, είναι τα εξής :

Η έλλειψη ηθικών αξιών και συμπόνιας, η έλλειψη παθών και ενστίκτων, η ροπή / τάση προς καταχρήσεις, η καταπάτηση των ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ.λ.π.

Ο Βίκτωρ Ουγκώ, τονίζοντας το νόημα της ελευθερίας, της αληθινής ελευθερίας είπε :

“Η αληθινή ελευθερία, δεν είναι να κάνει κανείς ό,τι θέλει, αλλά ό,τι έχει δικαίωμα να κάνει”.

Ο δε Ανδρέας Κάλβος, έγραψε :” Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία”.

Με Εκτίμηση

Δημήτριος Μητρόπουλος