Το ΜΤΣ ενημερώνει τους μερισματούχους του ότι το μέρισμα του έτους 2016 θα καταβάλλεται στις ημερομηνίες που φαίνονται παρακάτω:

Στις 5-1-2016 ημέρα Τρίτη, του μηνός Ιανουαρίου.

Στις 28-1-2016 ημέρα Πέμπτη, του μηνός Φεβρουαρίου.

Στις 26-2-2016 ημέρα Παρασκευή, του μηνός Μαρτίου.

Στις 30-3-2016 ημέρα Τετάρτη, του μηνός Απριλίου.

Στις 27-4-2016 ημέρα Τετάρτη, του μηνός Μαΐου.

Στις 30-5-2016 ημέρα Δευτέρα, του μηνός Ιουνίου.

Στις 29-6-2016 ημέρα Τετάρτη, του μηνός Ιουλίου.

Στις 28-7-2016 ημέρα Πέμπτη, του μηνός Αυγούστου.

Στις 30-8-2016 ημέρα Τρίτη, του μηνός Σεπτεμβρίου.

Στις 29-9-2016 ημέρα Πέμπτη, του μηνός Οκτωβρίου.

Στις 27-10-2016 ημέρα Πέμπτη, του μηνός Νοεμβρίου.

Στις 29-11-2016 ημέρα Τρίτη, του μηνός Δεκεμβρίου.