Σας ενημερώνουμε ότι το Σάββατο 29/11/14 και κατά τις ώρες 09:00-17:00 η Ελληνική Ένωση Εγκληματολογικών Επιστημών (Hellenic Association of Forensic Sciences) διοργανώνει επιστημονική – ενημερωτική Ημερίδα στο Πολεμικό Μουσείο στην Αίθουσα Διαλέξεων , οδός Ριζάρη 2 και Βασ. Σοφίας Αθήνα, με θέματα : 1) Επιστήμη, 2) Πραγματογνωμοσύνη και 3) Δικαιοσύνη. Θα παρουσιαστούν εισηγήσεις και χαρακτηριστικές παραδειγματικές υποθέσεις όλων των ενεργών Τομέων Ειδίκευσης της ΕΝΩΣΗΣ, αναδεικνύοντας την καθοριστική συμβολή και τον ειδικό ρόλο των Πραγματογνωμόνων και Τεχνικών Συμβούλων στο ποινικό αλλά και στο αστικό δίκαιο. Στο χώρο, προ της αίθουσας διαλέξεων, του Πολεμικού Μουσείου, θα οργανωθεί καθ όλη τη διάρκεια της ΗΜΕΡΙΔΑΣ –έκθεση προϊόντων από εταιρίες, που δραστηριοποιούνται στο χώρο των επιστημονικών οργάνων και συναφούς (εγκληματολογικού) εξοπλισμού. Το αναλυτικό πρόγραμμα της ΗΜΕΡΙΔΑΣ θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΝΩΣΗΣ www.hafs.gr ή www.elenege.gr , μέσω της οποίας θα πραγματοποιηθεί και η εγγραφή των συμμετεχόντων. Για οποιαδήποτε πληροφορία να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση secretary@hafs.gr ή στο τηλέφωνο 6988111800.