ΗΘΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ

Γράφει : Ο Δημήτριος Μητρόπουλος  Αντ/γος ε.α.

Επιτ. Υπαρχηγός. ΕΛ.ΑΣ. Πτυχ. Νομικής και Δημ. Δικαίου και Πολ. Επιστημών Νομικής Σχολής Αθηνών.

Συγγραφέας, Μέλος της Ένωσης Μεσσηνίων Συγγραφέων.

Η επιστήμη της ανθρωπολογίας ,ασχολείται με τη μελέτη των ανθρώπων και της ανθρώπινης συμπεριφοράς και των κοινωνιών, τόσο στο παρελθόν, όσο και στο παρόν.

Το μεγάλο πρόβλημα, που είχε διαχρονικά, ήταν να δώσει μια πλήρη και συνεκτική περιγραφή της ηθικής, στις ανθρώπινες κοινωνίες.

Η ηθική είναι ένα ζήτημα, που έχει απασχολήσει την ανθρωπότητα, ανά τους αιώνες.

Η ηθική είναι κλάδος της φιλοσοφίας που ασχολείται κυρίως, με το ερώτημα, ποιές ανθρώπινες πράξεις, είναι αποδεκτές και ορθές και ποιές ανάρμοστες και λανθασμένες.

Το καλό, το κακό, και το τι αυτά σημαίνουν έχει μελετηθεί από τους προσωκρατικούς φιλοσόφους, μέχρι και μεταγενεστέρους τους, όπως ο Κάντ και ο Νίτσε, για να καταλήξουμε να τα συζητάμε έως και σήμερα.

Ο Oliver Scott Curry, το γνώριζε καλά.

Το 2012 όταν ήταν καθηγητής ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, έψαξε να βρει, αν υπάρχει ένας κοινός ηθικός κώδικας, που ενώνει όλους τους ανθρώπους μεταξύ τους, ανεξάρτητα καταγωγής, πολιτισμού και θρησκείας, και διοργάνωσε μια συζήτηση μεταξύ των φοιτητών του.

Το θέμα ήταν, αν η ηθική είναι έμφυτη ή επίκτητη.

Τα στρατόπεδα στήθηκαν γρήγορα, η μία πλευρά υποστήριζε με πάθος ότι οι κανόνες της ηθικής είναι έμφυτοι και παντού στον κόσμο οι ίδιοι, ενώ η άλλη το αντίθετο, ότι δεν υπάρχει παγκόσμιο ηθικό πλαίσιο.

“Τότε συνειδητοποίησα, ότι κανείς δεν ήξερε πραγματικά και έτσι αποφάσισα να το μάθω”, λέει ο Curry.

Επτά χρόνια αργότερα, ο Curry, ερευνητής στο Ινστιτούτο, για την γλωσσική και εξελικτική Ανθρωπολογία της Οξφόρδης, ισχυρίζεται πλέον ότι μπορεί να δώσει μια απάντηση στο πολύ δύσκολο ερώτημα, για το τι είναι ηθική και πως αλλάζει (ή όχι), στις κοινωνίες του κόσμου.

“Οι άνθρωποι παντού αντιμετωπίζουν σχεδόν τα ίδια κοινωνικά προβλήματα και χρησιμοποιούν, ένα σχεδόν παρόμοιο σύνολο ηθικών κανόνων για να τα λύσουν”, αναφέρει ως επικεφαλής μιας μελέτης που δημοσιεύτηκε.

“Όλοι παντού μοιράζονται έναν κοινό ηθικό κώδικα. Όλοι συμφωνούν ότι η συνεργασία, για την προώθηση του κοινού καλού είναι σωστό πράγμα”.

O ηθικός Επτάλογος στον οποίο κατέληξαν είναι ο εξής :

_ Να βοηθάς την οικογένειά σου _ Να βοηθάς την ομάδα σου _ Να ανταποδίδεις τις χάρες _ Να είσαι γενναίος _ Να σέβεσαι την ιεραρχία _ Να είσαι δίκαιος στη μοιρασιά _ Να σέβεσαι την ξένη ιδιοκτησία.

Νόμος είναι ένας όρος, που χρησιμοποιείται στο Δίκαιο.

Στην ουσία οι νόμοι είναι οι κανόνες δικαίου, που διέπουν την σχέση των πολιτών τόσο με το Κράτος, όσο και μεταξύ τους.

Πρέπει να βασίζονται στις βασικές αρχές του Συντάγματος, διαφορετικά κρίνονται αντισυνταγματικοί και παύουν να ισχύουν.

Το νομοθετικό έργο, δηλαδή η σύνταξη και η ψήφισή τους ανήκει στη Βουλή και γίνεται από όλους τους βουλευτές.

Η τήρηση των νόμων είναι υποχρεωτική για όλους, ανεξάρτητα θέσης ή αξιώματος που κατέχουν, βάση της αρχής της ισοτιμίας που ορίζει, ότι όλοι είναι ίσοι απέναντι στο νόμο.

Επίσης, έχουν απεριόριστη ισχύ, δηλαδή ισχύουν για πάντα, εκτός αν καταργηθούν με άλλο νόμο.

Εξαίρεση αποτελούν οι αναγκαστικοί νόμοι, που ισχύουν σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

ΤΙ είναι Σύνταγμα :

Σύνταγμα είναι, ένα είδος ανώτερου νομοθετήματος.

Στην ουσία είναι ένας νόμος, που περιλαμβάνει τις θεμελιώδεις Αρχές πάνω στις οποίες στηρίζεται η Λειτουργία μιας χώρας.

Στο Σύνταγμα καθορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις, τόσο των πολιτών, όσο και των διαφόρων εξουσιών.

Μάλιστα σύμφωνα με το Ελληνικό Σύνταγμα υπάρχει η διάκριση τριών εξουσιών, οι οποίες είναι ισότιμες και ανεξάρτητες μεταξύ τους.

Πιο συγκεκριμένα αυτές είναι :

_ Η νομοθετική εξουσία

_ Η εκτελεστική εξουσία

_ Η δικαστική εξουσία

Έτσι συμπλέκονται, παραλλάσσονται, συγκεράνυνται οι φιλοσοφικές αναζητήσεις και λύσεις σε διαχρονική και παγκόσμια κλίμακα, για να δώσουν ή επικυρώσουν τους επίκαιρους ορισμούς του καλού και του κακού.

Πρώτα στην ηθική τους βάση και ύστερα στην ποινική ή κανονιστική τους.

Κανένα σύστημα δικαίου ή καλύτερα κανένας ποινικός νόμος δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά, αν δεν ερείδεται (το σύστημα ή ο νόμος), σε σοβαρό ηθικό υπόβαθρο.

Πηγή : Νόμος – Βικιπαίδεια – anthologiοn. gr.- El.m.wikipedia .org.

Σας ευχαριστώ

Δημήτριος Μητρόπουλος