Αγαπητοί συνάδελφοι,

Όσοι συνάδελφοι έλαβαν από το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α  το εφάπαξ βοήθημα κατά τα έτη 2015 – 2017, μετά την εφαρμογή του ν. 4307/2014, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτημα, σχέδιο αιτήματος επισυνάπτεται και να ζητούν το δικαιούμενο παρακρατηθέν ποσό, που εμφαίνεται στην απόφαση χορήγησης του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος, ως παρακράτηση, βάσει του ν. 4307/2014. Για το σχέδιο του αιτήματος πατήστε εδώ—> αίτηση τεαπασα

Αθήνα,   19 Ιανουαρίου 2018

Με εκτίμηση

Νικόλαος Σουπιώνης

Αντιστράτηγος ε.α.      Υποψήφιος Διδάκτωρ Νομικής   Σχολής Αθηνών

τηλ.  6930962144