Αναρτούμε το συνημμένο έγγραφο του Τμήματος Εξυπηρέτησης Αποστράτων της Διεύθυνσης Επικοινωνίας/Α.Ε.Α. που αφορά, την καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού, σύμφωνα με το άρθρο 10, του Ν.4575/2018, σε διοικητικά αποκατασταθέντα (Απόστρατους) στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, για το χρονικό διάστημα από 1/8/2012 έως 31/12/2016, τα οποία επαναφέρθηκαν αναδρομικά στην ενέργεια για ολόκληρο ή μέρος του αναφερόμενου χρονικού διαστήματος.

Πατήστε εδώ για να δείτε το έγγραφο—> Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού σε διοικητικά αποκατασταθέντα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας