ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ.ΚΡΟΥΣΑΝΙΩΤΑΚΗΣ              Δ. ΚΟΝΤΟΠΑΥΛΑΚΟΣ