ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΑΠΑΣΑ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ και αποστολή της εφημερίδας ΦΩΝΗ

Όπως έχουμε αναφέρει και παλαιότερα  όσοι εκ των μελών μας επιθυμούν να κρατείται η ετήσια συνδρομή του Συνδέσμου μέσω του ΤΕΑΠΑΣΑ πρέπει να υπογράψουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση η οποία θα διαβιβαστεί από τον Σύνδεσμο μας στο ΤΕΑΑΠΑΣΑ. Η κράτηση αυτή θα ξεκινήσει από το 2014 όπως μας ενημέρωσε το ΤΕΑΠΑΣΑ , υπάρχει σχετική καθυστέρηση για τη κράτηση  του έτους 2013 που οφείλεται σε τεχνικούς λόγους. Οσοι εκ των μελών μας ακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία θα λαμβάνουν και την Εφημερίδα ΦΩΝΗ που εκδίδει η ΠΟΑΑΣΑ. Καλούμε και πάλι τα μέλη μας να συμβάλουν στη επιτυχία αυτής της νέας προσπάθειας απλοποίησης των οικονομικών διαδικασιών.