Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

 Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Έτους 2018 του Συνδέσμου  Αποστράτων Αστυνομικών Αθηνών.

( που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Μενάνδρου αρ. 54)           

 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι

Όλα τα Μέλη του στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Μαρτίου 2018  ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30’ π.μ. στο Αμφιθέατρο του Μεγάρου που εδρεύει η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής οδός Λ. Αλεξάνδρας 173 Αθήνα, όπως αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο  και καταρτίσθηκε κατά την συνεδρίαση του της 29/01/2018 Πρακτικό – Απόφαση 225/3 του Βιβλίου Συνεδριάσεων Δ.Σ. , προκειμένου  να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.

  • Έκθεση Πεπραγμένων του Δ.Σ. για το έτος 2017.
  • Έκθεση της Ε.Ε. για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης έτους 2017.
  • Έγκριση των παραπάνω και απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
  • Έγκριση Απολογισμού Οικονομικού έτους 2017
  • Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2018.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από τον Ν.1667/1986 απαρτίας, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει στις 15 Μαρτίου 2018 ημέρα Πέμπτη  την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Η παρουσία των μελών, ιδιαίτερα στην Συνεδρίαση της 15ης Μαρτίου 2018, είναι απαραίτητη, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η ως άνω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση αποτελεί την κορυφαία ενημερωτική εκδήλωση πεπραγμένων του Δ.Σ. και περαιτέρω των μελών του Συνδέσμου, με τοποθετήσεις και θέσεις επί των κάθε έτος νέων στόχων και δράσεων του συνδικαλιστικού οργάνου. Συνάμα με μέριμνα του Δ.Σ. στη Συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ενημερώνονται διαδοχικά  τα Μέλη απ΄ ευθείας από εκπροσώπους των επίσημων ασφαλιστικών φορέων της γενικής κυβέρνησης και συνεργαζόμενους έγκριτους νομικούς και οικονομολόγους για όλα τα αντίστοιχα και επίκαιρα θέματα ενδιαφέροντος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Σ.ΑΠ.ΑΣ.Α.

Χρήστος Κονταρίδης

Αντ/γος ε.α.