Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Έτους 2023

του Συνδέσμου  Αποστράτων Αστυνομικών Αθηνών.

( που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Μενάνδρου αρ. 54)           

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι

Όλα τα Μέλη του στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Μαρτίου 2023  ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30’ π.μ. στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων  Αντώνης Τρίτσης – Ακαδημίας 50, Αθήνα., όπως αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο  και καταρτίσθηκε κατά την συνεδρίαση του της 9/02/2023 Πρακτικό – Απόφαση 257 του Βιβλίου Συνεδριάσεων Δ.Σ. , προκειμένου  να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.

 

 • Έκθεση Πεπραγμένων του Δ.Σ. για το έτος 2022.
 • Έκθεση της Ε.Ε. για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης έτους 2022.
 • Έγκριση των παραπάνω και απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
 • Έγκριση Απολογισμού Οικονομικού έτους 2022
 • Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2023.
 • Έγκριση Τροποποίησης διατάξεων του Καταστατικού.

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από τον Ν.1667/1986 απαρτίας, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει στις 30 Μαρτίου 2023 ημέρα Πέμπτη  την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Η παρουσία των μελών στη Συνεδρίαση της 30ης Μαρτίου 2023, είναι σημαντική αφού:

1.- Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση αποτελεί την κορυφαία ενημερωτική εκδήλωση πεπραγμένων του Δ.Σ..

2.- Η φετινή Γενική Συνέλευση έχει Καταστατικό χαρακτήρα με προτάσεις και αποφάσεις τροποποίησης του υφισταμένου Καταστατικού του Συνδέσμου και

3.- Στη Συνεδρίαση αυτής τα μέλη ενημερώνονται διαδοχικά απ΄ ευθείας από εκπροσώπους των επίσημων ασφαλιστικών φορέων της γενικής κυβέρνησης και συνεργαζόμενους έγκριτους νομικούς και οικονομολόγους για όλα τα αντίστοιχα και επίκαιρα θέματα ενδιαφέροντος.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  Σ.ΑΠ.ΑΣ.Α.

Νικόλαος Δ. Χριστολουκάς

Αντ/γος ε.α.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΤΗΣΙΑΣ (ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ)ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

Σ.Α.Π.Α.Σ.Α.

ΑΘΗΝΑ – ΠΕΜΠΤΗ 30Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

 

ΩΡΑ  09.00   ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ   ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ  ΜΕΛΩΝ  ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ

ΠΡΩΤΟ   ΜΕΡΟΣ

ΩΡΑ  09.20   ΕΝΑΡΞΗ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ημερήσια διάταξη.

 • Έκθεση Πεπραγμένων του Δ.Σ. για το έτος 2022.
 • Έκθεση της Ε.Ε. για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης έτους 2022.
 • Έγκριση των παραπάνω και απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
 • Έγκριση Απολογισμού Οικονομικού έτους 2022
 • Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2023.
 • Έγκριση τροποποίησης Καταστατικών διατάξεων Συνδέσμου.
 • Λοιπά θέματα ενδιαφέροντος.

 

10.50  – 11. 00   ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

 

ΔΕΥΤΕΡΟ   ΜΕΡΟΣ

ΩΡΑ  11.00   ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ κ.κ. ΟΜΙΛΗΤΩΝ  &  ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ

ΩΡΑ  11.10   ΟΜΙΛΙΑ κ.  ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΩΡΑ  11.15   ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ

ΩΡΑ  11.30  ΟΜΙΛΙΑ   κ.  ΔΙΟΙΚΗΤΗ e-ΕΦΚΑ

ΩΡΑ  11.45  ΟΜΙΛΙΑ  κ.  ΠΡΟΕΔΡΟΥ   Δ.Σ.  Μ.Τ.Σ.

ΩΡΑ  12.00  ΟΜΙΛΙΑ  κ.  ΠΡΟΕΔΡΟΥ   Δ.Σ. ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

ΩΡΑ  12.15  ΟΜΙΛΙΑ  κ.  ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Ο.Α.Σ.Α.

ΩΡΑ  12. 30 – 13.00  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

(κ.κ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Νικήτας,  ΣΟΥΠΙΩΝΗΣ Νικόλαος)

ΠΕΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

13.15   ΜΙΚΡΗ ΔΕΞΙΩΣΗ   

 

Οι αντίστοιχες με το πρόγραμμα Θεματικές Ενότητες των κ.κ. Προσκεκλημένων Ομιλητών.

e-Ε.Φ.Κ.Α.

«Λειτουργία και αποτελεσματικότητα του e-ΕΦΚΑ, τα προβλήματα στην έκδοση των κύριων και επικουρικών συντάξεων και οι νέοι στόχοι στην ασφάλιση κα τον e-EFKA».

Μ.Τ. Σ.

«Η βιωσιμότητα και οι στόχοι του Μ.Τ.Σ, οι κίνδυνοι του ΒΟΕΑ, αναδρομικά και επιπλέον μέρισμα  και οι συνέπειες ενοποίησης του συνόλου των Μετοχικών Ταμείων των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας (ασφαλισμένων πρ. Ελληνική Χωρ/κης)».

ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

«Η κινητή και ακίνητη περιουσία του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α, η ασφαλής εξυπηρέτηση χορηγήσεων εφάπαξ του Κλάδου Πρόνοιας και οι προβλέψεις νέων παροχών του Κλάδου Υγείας».

Π.Ο.Α.Σ.Α.

«Το επικαιροποιημένο διεκδικητικό πλαίσιο και ο νέος Λογαριασμός αλληλοβοήθειας».