Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών Αθηνών.

(Αθήνα – Μενάνδρου 54)           

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι

 Όλα τα μέλη του στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Απριλίου 2017  ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Αμφιθέατρο του Μεγάρου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής οδός Λ. Αλεξάνδρας 173 Αθήνα, όπως αυτό αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίαση του της 8/03/2017 αρ. πρακτ. 218/2 του Βιβλίου Συνεδριάσεων Δ.Σ., προκειμένου να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.

1)      Έκθεση Πεπραγμένων του Δ.Σ. για το έτος 2016.

2)      Έκθεση της Ε.Ε. για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης έτους 2016.

3)      Έγκριση των παραπάνω και απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

4)      Έγκριση Απολογισμού Οικονομικού έτους 2016

5)      Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2017.

6)      Λοιπά θέματα ενδιαφέροντος.

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης κατά το νόμο απαρτίας, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει στις 27 Απριλίου 2017 την ίδια ώρα 10.00 π.μ. και στον ίδιο χώρο.

Επειδή συνεχώς κατά την πρώτη ημερομηνία διαπιστώνεται αδυναμία απαρτίας παρακαλούμε ιδιαίτερα τα μέλη που μπορούν να κοσμήσουν με την παρουσία τους τη Συνεδρίαση της 27ης Απριλίου 2017.

Η ως άνω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση αποτελεί την κορυφαία ενημερωτική εκδήλωση πεπραγμένων του Δ.Σ. και τα μέλη έχουν τη δυνατότητα τοποθετήσεων και θέσεων επί των βασικών πράξεων, στόχων και δράσεων του συνδικαλιστικού τους  οργάνου.

Στη Συνέλευση κλήθηκαν να παραστούν για ενημέρωση των μελών μας οι κ.κ. Διοικητές, Πρόεδροι και εκπρόσωποι των επίσημων ασφαλιστικών φορέων της γενικής κυβέρνησης Ε.Φ.Κ.Α.. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., Μ.Τ.Σ. και  συνεργαζόμενοι έγκριτοι νομικοί για τα αντίστοιχα θέματα ενδιαφέροντος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χρήστος Κονταρίδης

Αντ/γος ε.α