Την 22-09-13  μέλη του Δ.Σ. της  ΠΟΑΑΣΑ και του Συνδέσμου Αποστράτων Αθηνών πραγματοποίησαν συνάντηση με τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ Νικόλαο, μετά από  αίτημα της ΠΟΑΑΣΑ. Στη  συνάντηση αυτή  έγινε, μέσα σε καλό κλίμα,  ανταλλαγή απόψεων  για κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν έντονα την ευρύτερη αστυνομική οικογένεια. Στο πλαίσιο αυτό η Ομοσπονδία εξέφρασε την θέση της ότι εξαντλήθηκαν όλες οι αντοχές  του προσωπικού από τις οδυνηρές  περικοπές των αποδοχών τους  και ότι σε καμιά περίπτωση  δεν πρέπει να γίνουν νέες μειώσεις αυτών,  αλλά, αντίθετα, πρέπει να αποκατασταθούν  οι αδικίες. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην κρατούσα κατάσταση των Ταμείων μας, τη διατήρηση των υφιστάμενων πόρων, την αξιοποίηση της περιουσίας τους και την περαιτέρω ενίσχυσή τους. Να αποτραπεί  η εύκολη λύση, δηλ. η προτεινόμενη  νέα περικοπή στο χορηγούμενο μέρισμα από το ΤΕΑΠΑΣΑ, το οποίο  κατέληξε να αποτελεί ελάχιστο ποσοστό της κυρίας  σύνταξης. Ζητήσαμε να ορισθεί μόνιμος εκπρόσωπός μας στο Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ, με πρόταση της Ομοσπονδίας μας, καθώς  και  τη διευρυμένη εκπροσώπηση της ΕΛ.ΑΣ. στο Δ.Σ. του ΜΤΣ.

               Συζητήσαμε θέματα σχετικά με τη λειτουργία του ΝΙΜΙΤΣ, του ΠΟ.Κ.Ε.Α., την ασφαλιστική κάλυψη των άγαμων και ανασφάλιστων παιδιών, την αξιοποίηση των  Αποστράτων  και την  από κοινού οικοδόμηση κουλτούρας συλλογικής συνείδησης στο πλαίσιο  της ενιαίας  αστυνομικής οικογένειας. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η ανάληψη κοινών δράσεων  για την έμπρακτη αναγνώριση του έργου και της προσφοράς των αστυνομικών από την πολιτεία.

            Eπίσης θέσαμε και προφορικώς (γιατί ήδη εστάλη έγγραφο της ΠΟΑΑΣΑ αρμοδίως)  το  θέμα που προέκυψε τελευταίο διάστημα, από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους που αποστέλλει σε  μεγάλο αριθμό συναδέλφων-μελών της Ομοσπονδίας μας (κυρίως Υποστρατήγους ε.α.) τροποιητικές Συνταξιοδοτικές Πράξεις, με τις οποίες μειώνει αναδρομικά από το έτος 2005 και εντεύθεν μέχρι σήμερα  τις συνταξιοδοτικές αποδοχές τους, δια της αφαιρέσεως ενός ή δύο συνταξιοδοτικών βαθμών που τους είχαν χορηγηθεί με τις διατάξεις των Ν.2838/2000 και 3016/2002.

            Από την ΠΟΑΑΣΑ συμμετείχαν ο Πρόεδρος κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Θεόφ., ο Αντ-δρος κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ  Γρηγ., τα μέλη  κ. ΣΚΛΗΚΑΣ Δημ. και ΒΛΑΧΟΣ Αλέξανδρος και από το Σύνδεσμο Αποστράτων Αθηνών, ο Πρόεδρος κ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σπ.