Με την υπ’ αριθμ 2961 απόφαση του Υφυπουργού Υγείας η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ-Β 2219/9-9-2013  περιλαμβάνεται διάταξη για την εξ’ ολοκλήρου επιβάρυνση του ασφαλισμένου  στην αγορά πρωτότυπου Φαρμάκου . Με αυτή τη διάταξη , ο ασφαλισμένος ασθενής του ΕΟΠΥΥ που θα αγοράσει πρωτότυπα φάρμακα , θα καταβάλει ολόκληρη τη τιμή, αφού ο ΕΟΠΥΥ δεν θα πληρώνει το 50% της διαφοράς της τιμής, εκτός και αν δεν υπάρχει αντίστοιχο γενόσημο .

Ο σκοπός της εν λόγω απόφασης είναι προφανής. Η εξοικονόμηση γύρω στα 150.000.000 ευρώ κατά δήλωση του Υπουργού Υγείας κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ.

Ποιο είναι το σωστό δηλαδή το πρωτότυπο ή το γενόσημο δεν είμαστε σε θέση εμείς να το γνωρίζουμε ούτε και να υποδείξουμε . Θα δείξει επι του ασθενούς .!!!!!  Εμείς επιμένουμε να υπάρχουν έλεγχοι σε κάθε φάση της παραγωγής των φαρμάκων.