Με έγγραφό του το ΤΕΑΠΑΣΑ /Κ.Υ.Υ.Α.Π. μας ενημέρωσε ότι οι πληρωμές του Κ.Υ.Υ.Α.Π. στη Φαρμακευτική περίθαλψη γίνονται  κανονικά από 26-11-2013, καθώς εξέλειπαν οι λόγοι της μη καταβολής από 24-10-2013 έως 15-11-2013 λόγω εργασιών αναβάθμισης του ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου δικαιολογητικών .