ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Μενάνδρου 54 Τ.Κ. 104 31 ΑΘΗΝΑ
Ε-mail:poaasa@yαhoo.gr ιστοσελίδα: www.poaasa.gr
Τηλεφωνα : 210-5249884 ΦΑΞ: 210-5228253

Αθήνα,3 Ιανουαρίου  2019

ΘΕΜΑ: Επίσκεψη αντιπροσωπείας μελών του Δ.Σ. της Π.Ο.Α.Σ.Α για την καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας ,στο Γ.Λ.Κ. και το Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης .
Σχετ: ΦΕΚ Β5503 /7-12-2018 ΥΑ ΦΕΚ Β5503 7-12-2018  Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα πρόσωπα του άρθρου 15 του Ν. 4575 /2018

Αρ. Πρωτ:2251

Την 2-1-2019 αντιπροσωπεία της Π.Ο.Α.Σ.Α. επισκέφτηκε το Γ.Λ.Κ και συναντήθηκε με τη Διευθύντρια του Τμήματος Στρατιωτικών Συντάξεων . Στη συνάντηση αυτή η αντιπροσωπεία έθεσε τα κατωτέρω θέματα :
1. Μεγάλος αριθμός αποστράτων δεν έλαβε ( μηδενική πίστωση )  αναδρομικά .
2.Μεγάλος αριθμός  αποστράτων έλαβε ποσό αναδρομικών λιγότερα των δικαιουμένων .
3. Το σύνολο των αποστράτων έλαβε αναδρομικά 47 μηνών,αντί των δικαιουμένων 77 μηνών, όπως επιτάσσουν οι αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις του Σ.τ.Ε. , η υλοποίηση των οποίων αποτελεί και αίτημα της Ομοσπονδίας μας
.
Στα ανωτέρω τεθέντα θέματα η κα Διευθύντρια απάντησε :
1. Για όσους δεν έλαβαν αναδρομικά ( μηδενική πίστωση ) δεν έγινε ο απιτούμενος έλεγχος , ο οποίος θα ολοκληρωθεί μέχρι τέλους Μαρτίου .
2. Για όλους τους αποστράτους θα γίνει επανέλεγχος ο οποίος θα ολοκληρωθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα  .
3. Για το τρίτο θέμα που θέσαμε δήλωσε αναρμόδια και μας παρέπεμψε στον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών .
Παράλληλα, στη συνάντηση αυτή η Ομοσπονδία μας κατέθεσε υπόδειγμα Αίτησης προς το Γ.Λ.Κ. προκειμένου οι απόστρατοι ενημερωθούν για τον τρόπο υπολογισμού των αναδρομικών τους, λαμβάνοντας υπόψη την αποφυγή ταλαιπωρίας τους ,αλλά και σεβασμού του έργου και του χρόνου  των υπαλλήλων της αρμόδιας Διεύθυνσης .Την ανωτέρω Αίτηση η Διευθύντρια θα μελετήσει προκειμένου λάβει την ηλεκτρονική μορφή , μέσω της ιστοσελίδας του ΕΦΚΑ .
Στη συνέχεια ,η ίδια αντιπροσωπεία μετέβη στο Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων , όπου συναντήθηκε με τη Διευθύντρια του κ. υπουργού και της έθεσε τα ίδια θέματα . Έλαβε την απάντηση ότι το υπουργείο είναι σε γνώση του όλου θέματος ,το οποίο θα αντιμετωπισθεί , μέχρι τέλους Μαρτίου 2019 .