Ξεκίνησαν οι συζητήσεις στο ΜΤΣ αναφορικά με τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις του Ταμείου και τον σχεδιασμό περι της ενοποίησης των Μετοχικών Ταμείων των Ε.Δ. και κάτω απο ποιές προυποθέσεις θα γίνει αυτή. Παρακολουθούμε απο κοντά. Και θα σας ενημερώσουμε.
Το μέρισμα του μηνός Φεβρουαρίου 2014 θα καταβληθεί την 30-1-2014 ημέρα Πέμπτη.