Από το δικηγορικό γραφείο κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δημητρίου και του απόστρατου Αντιστρατήγου ε.α κ. Σουπιώνη Νικολάου λάβαμε το κατωτέρω email:

κύριοι/συνάδελφοι,

  1.      Σύμφωνα με το άρθρο   181, παρ. 1α και 1β, του ν. 4270/28-6-2014,  προβλέπεται :

α)  Η  κατάργηση  από τότε που ίσχυσαν (1/8/2012), των περιπτώσεων  13, 14 και 15 της  υποπαρ. Γ.1 της παρ Γ ‘ του άρθρου πρώτου  του ν. 4093/2012,  με τις    οποίες καθορίζονταν   νέοι συντελεστές των   μισθών των δικαστικών λειτουργών,  αναπροσαρμογή  των καταβαλλόμενων επιδομάτων  σ’ αυτούς , ως επίσης  και του συνόλου των βαθμίδων  της ιεραρχίας του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

β) Η δυνατότητα έκδοσης  κ.υ.α. Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, με την οποία θα καθορίζεται ο χρόνος και η διαδικασία καταβολής της διαφοράς αποδοχών που δικαιούντσι  αναδρομικά από 1/8/2012  μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4270/2014, οι εν ενεργεία δικαστικοί  και συνταξιούχοι  δικαστικοί  όλων των βαθμίδων.

 

2.    Δυστυχώς όμως  η Κυβέρνηση   παρά τις δεσμεύσεις της  προς τους  ένστολους, για τη μισθολογική τους  αποκατάσταση λόγω των μεγάλων περικοπών που υπέστησαν  έναντι άλλων κλάδων και άρση των καταφανών αδικιών,  δεν   συμπεριέλαβε αυτούς  στο ν. 4270/2014, πλην όμως υποσχέθηκε στη συνέχεια μετά από πιέσεις που ασκήθηκαν μέσω του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,  ότι  θα υπάρξει ρύθμιση ανάλογη και για τους ένστολους τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα της αναδρομικής εφαρμογής του ν. 4093/2012 με την ακυρωθείσα Υπουργική Απόφαση (από 1/8/2012 έως Ιανουάριο 2013).

3.            Παράλληλα με τη νομοθετική ρύθμιση  που πιθανώς θα υπάρξει για το θέμα αυτό των αναδρομικών, αναμένεται  και  η έκδοση της απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου , που σημειωτέον είναι αρμόδιο επί των διαφορών των συντάξεων ( άρθρο 98 παρ. 1 περ. στ‘),  μετά από την άσκηση εφέσεων των αποστράτων κατά της  πράξης αναπροσαρμογής της σύνταξής τους, που πραγματοποιήθηκε κατ΄ εφαρμογή των    διατάξεων   του ν.4093/2012.   Η υπόθεση αυτή δεν αφορά μόνο στην αναδρομική επιβολή των μειώσεων, αλλά γενικά στην ακύρωση των μειώσεων μέχρι σήμερα. Δυστυχώς, λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, είναι σφόδρα πιθανόν να ικανοποιηθούν  μόνο  οι απόστρατοι που άσκησαν το ένδικο μέσο της έφεσης στο 3ο  Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μέχρι ότου και εάν αποφασισθεί η νομοθετική επίλυση του προβλήματος.

4.            Ως εκ τούτου και  με το δεδομένο ότι :

  • η Ολομέλεια  του  ΣτΕ, με τις υπ’αρ. 2194/2014 και 2195/2014 αποφάσεις έκρινε ανίσχυρες τις διατάξεις του ν. 4093/2012, ως προς την αναδρομική τους ισχύ  από 1-8-2012 έως την εφαρμογή του εν λόγω νόμου ( το αργότερο μισθοδοσία μηνός Ιανουαρίου 2013),
  • οι πράξεις  αναπροσαρμογής των συντάξεων  φέρουν ημερομηνία έκδοσης   το μήνα Ιανουάριο του έτους 2013,

συνεπάγεται ότι, όσοι συνταξιούχοι δεν έχουν ασκήσει έφεση κατά της πράξης αναπροσαρμογής της σύνταξης, έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν αγωγή ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις μειώσεις του ν. 4093/2012, μέχρι το τέλος του έτους 2014  στη χειρότερη περίπτωση που θα θεωρηθεί ως χρόνος γέννησης της απαίτησής τους  ο Ιανουάριος του 2013, οπότε τέθηκε σε εφαρμογή ο ν. 4093/2012 όσον αφορά στην παρακράτηση της διαφοράς σύνταξης αναδρομικά από 1/8/2012. Σε διαφορετική  περίπτωση, η αγωγή θα μπορεί να ασκηθεί εντός δύο (2) ετών από την δημοσίευση της απόφασης του ΣτΕ που ακύρωσε την Υπουργική Απόφαση που επέβαλε την παρακράτηση. Για λόγους όμως  ασφαλείας κατοχύρωσης των χρηματικών απαιτήσεων, συνιστούμε την άσκηση των αγωγών μέχρι το τέλος του έτους 2014.

5.          Όσον αφορά σε  αυτούς που εξήλθαν από την ενεργό Υπηρεσία  μετά την ισχύ του ν. 4093/2012, θα υπάρξει διαφορετική νομική αντιμετώπιση, καθόσον για εκείνο το χρονικό διάστημα που ήταν στην ενεργό Υπηρεσία πρέπει να ασκηθεί αγωγή για διαφορά μισθών στο αρμόδιο Διοικητικό  Πρωτοδικείο,  για δε το υπόλοιπο χρονικό διάστημα που είναι συνταξιούχοι, πρέπει να ασκηθεί αγωγή για διαφορά συντάξεων στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι ενώσεις αποστράτων, για την εν συνεχεία ενημέρωση των  μελών αυτών, καθόσον γινόμαστε αποδέκτες  συχνών  ερωτημάτων από αποστράτους. Για οποιαδήποτε  πληροφορία ή ενέργεια είμαστε στη διάθεσή σας.

Αθήνα,  8  Ιουλίου 2014

Με εκτίμηση

                          Δημήτριος  Δημητρίου

                     Νικόλαος Σουπιώνης