Η αναγκαιότητα της μισθολογικής αποκατάστασης των ένστολων (άρθρο μέλους του Συνδέσμου μας)

Η Κυβέρνηση, μετά από αποφάσεις του ΣτΕ, που αποφαίνονται ως προς  την  αντισυνταγματικότητα των διατάξεων του άρθρου 86 ν. 4307/2014, με τις οποίες  επανήλθαν  κατά το ήμισυ οι μισθολογικοί συντελεστές των ειδικών μισθολογίων, που ίσχυαν προ της 1.8.2012 και όχι στο ολόκληρο, πρόκειται από ότι διαφαίνεται, μετά από καθυστέρηση τριών ετών, να προβεί  σε απόδοση των αναδρομικών ποσών στους δικαιούχους.

Αν όμως  η απόδοση των  αναδρομικών  ποσών δεν συνδυαστεί με νομοθετική ρύθμιση  το ζήτημα της αντισυνταγματικότητας των εν λόγω διατάξεων παραμένει και  ΔΕΝ επιλύεται, γεγονός που θα επηρεάσει προσέτι  αρνητικά και το ύψος  της μείωσης των συντάξεων από την 1.1.2019, (εφόσον φυσικά υπάρξουν, γιατί η Κυβέρνηση κατά παράξενη πρωτοτυπία κατέθεσε στη Βουλή, δύο προσχέδια προϋπολογισμού έτους 2019, ένα στο οποίο δεν υπολογίζονται μειώσεις των συντάξεων και ένα δεύτερο με υπολογισμό μειώσεων, αναμένοντας ως προς αυτό ν’ αποφανθούν – εγκρίνουν ή όχι οι Θεσμοί), καθότι για τον προσδιορισμό των παλαιών συντάξεων, προ ν. 4387/2016,  υπολογίζεται μεταξύ των άλλων και ο συντάξιμος μισθός.

Μάλιστα ο επηρεασμός αυτός είναι μεγαλύτερος, όσο περισσότερο ο στρατιωτικός συνταξιούχος υπολείπεται των 40 ετών αναγνωρίσιμης πραγματικής υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα ως προς τα παραπάνω.

α. Αντιστράτηγος με αποδοχές Αρχηγού με 40 πραγματικά έτη, για τη συμπλήρωση των οποίων  υπολογίζεται και η μάχιμος πενταετία, θα έχει μείωση 148 ευρώ, ποσοστό μείωσης 10,4%. Αν όμως η Κυβέρνηση, σε ακολουθία των αποφάσεων του ΣτΕ, αναγνωρίσει με νομοθετική πράξη την επαναφορά σε ολόκληρο των μισθολογικών συντελεστών, η μείωση θα είναι 66 ευρώ, ήτοι ποσοστό 4,65%.

β. Αντιστράτηγος με αποδοχές Αρχηγού με 39 έτη ασφάλισης, θα έχει μείωση 171 ευρώ, ποσοστό μείωσης 12,18%. Αν όμως υπάρξει επαναφορά σε ολόκληρο των μισθολογικών συντελεστών, η μείωση θα είναι 92 ευρώ, ήτοι ποσοστό 6,6%.

γ. Αντιστράτηγος με αποδοχές Αρχηγού με 38 έτη ασφάλισης, θα έχει μείωση 193 ευρώ, ποσοστό μείωσης 13,88%. Αν όμως υπάρξει επαναφορά σε ολόκληρο των μισθολογικών συντελεστών, η μείωση θα είναι 118 ευρώ, ήτοι ποσοστό 8,49%.

Όσο δε τα πραγματικά έτη μειώνονται το ποσοστό μείωσης αυξάνεται, που σύμφωνα με το νομοθέτη δεν θα ξεπερνά σε κάθε περίπτωση το 18% των λαμβανόμενων σήμερα αποδοχών.

Παράλληλα, πλέον με τη θεσμοθέτηση της 40ετίας, θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα, για τη δυνατότητα  αναγνώρισης πρόσθετων  ετών, για όσους αποστρατεύθηκαν αυτεπάγγελτα, με καταβολή εφόσον επιθυμούν των ανάλογων ασφαλιστικών εισφορών, ώστε να έχουν μικρότερη μείωση στις συντάξιμες αποδοχές τους, κατ’ ανάλογη εφαρμογή της διάταξης άρθρου 42 παρ. 8 του Κώδικα Πολιτικών & Στρατιωτικών Συντάξεων, που αναφέρεται, ως προς τη δυνατότητα συμπλήρωσης  παλαιότερα της 35ετίας.

Σε περίπτωση δε που τρέξει το καλό σενάριο μη  μείωσης των συντάξεων η με νομοθετική ρύθμιση καταβολή των αναδρομικών θα έχει ως συνέπεια την αναπροσαρμογή προς τα πάνω των στρατιωτικών συντάξεων.

Καλό είναι λοιπόν η ΠΟΑΑΣΑ  να ενεργοποιηθεί, ώστε η απόδοση των αναδρομικών να συνδυαστεί με νομοθετική ρύθμιση επαναφοράς των μισθολογικών συντελεστών στα ειδικά μισθολόγια, που ίσχυε προ της 1.8.2012 και  αφετέρου τη δυνατότητα αναγνώρισης περισσοτέρων ασφαλιστικών ετών, σύμφωνα με τα παραπάνω.

Νικόλαος Σουπιώνης, Αντιστράτηγος ε.α

Υποψήφιος Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Αθηνών