ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

(Για εφάπαξ χρηματικά βοηθήματα χορηγούμενα από Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α)

 Αγαπητοί συνάδελφοι.

Εύχομαι ολόψυχα, καλή χρονιά, με υγεία, ευλογία και οικογενειακή ευτυχία.

Οφείλω πριν από την εισαγωγή μου στο θέμα των χορηγούμενων εφάπαξ βοηθημάτων από  το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. να ευχαριστήσω τους Συνδέσμους Αποστράτων, όπως των Ε.Κ.Α. Μ., Αθηνών, Αργολίδας, Φθιώτιδας, Αρκαδίας, Ηλείας και Μεσσηνίας, καθώς και αποστράτους συναδέλφους, που αναγνώρισαν τη συμβολή μου στην προσπάθεια για μικρότερες μειώσεις στις συντάξιμες αποδοχές μας από το έτος 2019, όπου επέρχονται βάσει του ν. 4387/2016 (εφαρμοστικός νόμος Γ’ Μνημονίου), όπου πρώτος ανέδειξα το θέμα, καθόσον δεν θα συνυπολογιζόταν   η μάχιμος πενταετία, ως και τα έτη Κονδύλη, για τους Ανθυπαστυνόμους και το λοιπό κατώτερο βαθμολογικά προσωπικό.

 

Υπ’ αρ. ΓΔΟΕΣ/1/1/55 – α από 20/28.12.2017 Απόφαση Αν. Υπουργού Εσωτερικών

  1. Με την παραπάνω απόφαση, που ισχύει από τη δημοσίευσή της (28.12.2017) τροποποιούνται οι καταστατικές διατάξεις, ως προς τη χορήγηση και τον καθορισμό του ύψους εφάπαξ βοηθήματος στην Ελληνική Αστυνομία και στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Η εν λόγω απόφαση αφενός διαμορφώνεται με βάση τα νέα μισθολογικά δεδομένα του ν. 4472/2017, άρθρα 124 – 126, σε συνδ. με τα δεδομένα του ν. 4387/2016 (ν. Κατρούγκαλου) και αφετέρου από τις καταβληθείσες για το σκοπό αυτό εισφορές των μετόχων του Ταμείου μέχρι την 31.12.2014, βάσει και αναλογιστικής μελέτης, καθόσον μετέπειτα το χορηγούμενο εφάπαξ χρηματικό βοήθημα  προσδιορίζεται αμιγώς με τα δεδομένα του ν. 4387/2016.

Από τη μελέτη της απόφασης αυτής επαναπροσδιορίζεται το εφάπαξ χρηματικό βοήθημα, ναι μεν με διαφορετικό υπολογισμό, αλλά με ύψος χορηγούμενου ποσού  που ξεπερνά ακόμη και το προ του  ν. 4093/2012 (Β’ Μνημόνιο)καθεστώς, με συνέπεια ν’ αναγνωρίζεται έμμεσα η μεγάλη αδικία που έγινε σε βάρος των συναδέλφων που αποστρατεύθηκαν από το έτος 2011 έως και το 2017.

Αυτό συμβαίνει, διότι  με βάση τις καταβαλλόμενες από τους μετόχους εισφορές και τα ποσά που αποταμιευόντουσαν για το σκοπό αυτό, όπως κατέδειξαν οι ενεργηθείσες αναλογιστικές μελέτες, όχι μόνο τούτο είναι οικονομικά επιτρεπτό, χωρίς να δημιουργείται κανένα  πρόβλημα στη  βιωσιμότητα του Ταμείου, για αρκετές δεκαετίες, αλλά καταδεικνύει ότι οι περικοπές στους στρατιωτικούς  με το Β’ Μνημόνιο ήταν μεγαλύτερες από αυτές που είχαν προβλεφθεί, όπως έχει επισημανθεί κατά το παρελθόν.

  1. 2. Για να καταστούν δε τα παραπάνω περισσότερο σαφή, παραθέτω δύο παραδείγματα στο βαθμό του Αντιστράτηγου και μισθολογικά στο βαθμό του Αρχηγού.
  • Αντιστράτηγος ε.α. προερχόμενος από την τέως Ελληνική Χωροφυλακή

Χρόνος πραγματικής Υπηρεσίας  : 35 έτη

Χορηγηθέν εφάπαξ βοήθημα (με κρατήσεις) : 99.000

Με δεδομένα νέας απόφασης  χορηγείται ποσό περίπου : 120.000

 ( Ήτοι διαφορά: 21.000(με κρατήσεις), η οποία καταπίπτει σχεδόν στο μισό, μετά την επανόρθωση βάσει του ν. 4307/2014), καθότι εισπράχθηκε περίπου το ήμισυ της απαίτησης αυτής  από τους δικαιούχους και  για  την υλοποίηση τούτου προέβη  σε επανειλημμένες έγγραφες και προφορικές οχλήσεις προς τη Διοίκηση).

  • Αντιστράτηγος ε.α. προερχόμενος από την πρώην Αστυνομία Πόλεων

Χρόνος πραγματικής Υπηρεσίας : 36 έτη

Χορηγηθέν εφάπαξ βοήθημα (με κρατήσεις) :  66.000

Με δεδομένα νέας απόφασης  χορηγείται ποσό : 81.500

( Ήτοι διαφορά:  15.500€. Σημειωτέο δε στους προερχόμενους εκ της  Αστυνομίας Πόλεων δεν τους χορηγήθηκε μετά το ν. 4307/2014 η μισή πραγματική διαφορά, εξ αιτίας λάθους προσδιορισμού των πραγματικών αποδοχών που λάμβαναν τη τελευταία πενταετία, καθότι υπολογίστηκαν με τα μισθολογικά  δεδομένα του ν. 4093/2012. Το γεγονός αυτό το ανέδειξα τεκμηριωμένα στο ΤΕΑΠΑΣΑ, όπου ναι μεν το αναγνώρισαν,  αλλά δεν το διόρθωσαν).

Στο ίδιο πλαίσιο, αλλά με μικρότερες χρηματικές διαφορές  ισχύει και για τους λοιπούς μισθολογικούς βαθμούς.  

  1. 3. Οφείλω να επισημάνω ότι, το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α με την  παραπάνω απόφαση, που εκδόθηκε, πολύ ορθά, μετά από αναλογιστική μελέτη, διορθώνει  λάθη που έγιναν στο εν λόγω θέμα και με  δική του ευθύνη, που δυστυχώς δεν περιορίζονται μόνο σ’ αυτή την περίπτωση.

Παρά ταύτα δεν παύει να αφήνει με δικαιολογημένα παράπονα τους συναδέλφους που έλαβαν το εφάπαξ βοήθημα τα έτη 2012 – 2017 και ιδίως αυτούς της πρώην Αστυνομίας Πόλεων.

Οι μόνοι που εκ των πραγμάτων έχουν βάσιμες ελπίδες δικαίωσης είναι αυτοί που κατέφυγαν στα αρμόδια δικαστήρια και άσκησαν τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα. Δικαίωμα να ασκήσουν αγωγή ακόμη είναι όσοι έλαβαν το εφάπαξ βοήθημα τα έτη 2016 – 2017.

                                                                                        Ιανουάριος 2018

                                                                             Νικόλαος Σουπιώνης

                               Αντιστράτηγος ε.α. Υποψήφιος Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Αθηνών