ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ 

Τα λάβαμε όλοι όπως είδατε  τα νέα ενημερωτικά σημειώματα. Χρήματα βέβαια δεν είδαμε !!!!!!

Σημειώνουμε όμως τα εξής :

Α) Στις Κρατήσεις υπάρχει η Εισφορά Αλληλεγγύης του Ν. 3986 όπως είχαμε ενημερώσει σε προγενέστερο χρόνο και μάλιστα πριν την σύνταξη των Φορολογικών Δηλώσεων.

Β) Λάβαμε σε κοντινή ημερομηνία τα ενημερωτικά τριμήνου Απριλίου – Ιουνίου και Ιουλίου – Σεπτεμβρίου  του 2013

Γ) Στο μέσο του εντύπου υπάρχει σύνολο Συντάξεων και αριθμός που περιλαμβάνει εκτός από αυτή του ΓΛΚ και των μερισμάτων από τα Επικουρικά Ταμεία τα οποία πλέον πιστώνονται κάθε μήνα στους λογαριασμούς μας.

Δ) Οι Συντάξεις μας παρακολουθούνται πλέον από την ΗΔΙΚΑ η οποία και διασταυρώνει τα στοιχεία. Περισσότερα σε άλλη στήλη μας .