Αγαπητοί συνάδελφοι

Όπως έχω γνωστοποιήσει και  κατά το παρελθόν με την υπ’ αρ. 2287/2015 απόφασή  του  Σ τ Ε κρίθηκα αντισυνταγματικές  οι διατάξεις του άρθρου 6 ν. 4051/2012, με τις οποίες μειώθηκαν   σε ποσοστό 12% οι  κύριες συντάξεις που υπερβαίνουν τα 1.300 € , καθώς  και του άρθρου Πρώτου ν. 4093/2012 με τις οποίες μειώθηκαν εκ νέου σε ποσοστά από 5% έως και 20% οι από οποιαδήποτε πηγή και από οποιαδήποτε αιτία οι συντάξεις που υπερβαίνουν αθροιστικώς τα 1000 € , καθώς και η κατάργηση των επιδομάτων  Χριστουγέννων,  Πάσχα και αδείας.

Με βάση το δεδομένο αυτό αρκετοί συνάδελφοι μετά και από προτροπή μου, αφενός υπέβαλαν στο Γ.Λ.Κ σχετικό αίτημα, για παύση των αντισυνταγματικών παρακρατήσεων, αφετέρου άσκησαν ομαδικές αγωγές, που εκκρεμούν για εκδίκαση στο Ελ. Σ., για την επιστροφή των ποσών που συνεχίζουν να  παρακρατούνται  παράνομα, για την εν λόγω αιτία.

Μετά και από τη πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου, σε συνέχεια και της απόφασης του ΣτΕ, που δικαιώνει συνταξιούχο του ΙΚΑ, θέτω υπόψη εκ νέου τη δυνατότητα ακόμη και τώρα ομαδικής προσφυγής στο Ελ. Σ., για όσους  επιθυμούν, για τα παρακρατηθέντα ποσά και επιδόματα των ετών 2016 έως  2018.

Όποιος επιθυμεί να μου το γνωρίσει  το ταχύτερο.

Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2018

Νικόλαος Σουπιώνης

Αντιστράτηγος ε.α.

τηλ. 6930962144