ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Μέλους του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Νικολάου Σουπιώνη, Νομικού – Αντιστρατήγου ε.α.

Αγαπητοί συνάδελφοι

1. Με την υπ’ αρ. 4707/17.6.2015  απόφαση του,  όπως έχω ήδη γνωρίσει, το  Ελεγκτικό  Συνέδριο, προέβη στην ακύρωση των πράξεων του Γενικό Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), με τις  οποίες μειώθηκαν οι μισθολογικοί συντελεστές μας, εξ αιτίας  των διατάξεων  του ν. 4093/2012, κάνοντας δεκτή την έφεση και τις υπέρ αυτής  ασκηθείσες παραδεκτά παρεμβάσεις.

Ως παραστάς  διάδικος,  μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Φιλολάου,  με   αίτημα – πρόσκληση στο Γ.Λ.Κ, ζήτησα την άμεση εκτέλεση  της εν λόγω απόφασης, χωρίς μέχρι σήμερα, καίτοι παρήλθαν οκτώ – 8 – μήνες από την υποβολή του αιτήματός να λάβω απάντηση.

Κατόπιν αυτού κατέθεσα αίτημα στην Τριμελή Επιτροπή Συμμόρφωσης του Ελ. Σ. προκειμένου να δώσει εντολή στο Γ.Λ.Κ.  για εκτέλεση της απόφασης, τελώντας εν αναμονή των εξελίξεων.

2. Επειδή όμως στην  εν λόγω απόφαση, γίνεται επίκληση των διατάξεων  του άρθρου 86 του ν.  4307/2014, που εκδόθηκαν, σύμφωνα και με το σκεπτικό του  Ελ. Σ.,με σκοπό τη συμμόρφωση της Πολιτείας με τιςαποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας και με τις οποίες καταργήθηκαν αναδρομικά  οι διατάξεις του ν. 4093/2012, καθιερώνοντας  νέο μισθολόγιο με συντελεστές κατά 50% βελτιωμένους, υφίσταται το ενδεχόμενο, το Γ.Λ.Κ, για λόγους σκοπιμότητας, κατά την εκτέλεση της απόφασης να εφαρμόσει αυτό το μισθολόγιο, χωρίς δηλαδή την καταβολή του υπόλοιπου 50%, και όχι το μισθολόγιο που ίσχυε  προ του ν. 4093/2012.

Το ενδεχόμενο  αυτό παρά ταύτα  φαίνεται ότι περιορίζεται, καθόσον με πρόσφατες  αποφάσεις το ΣτΕ, για τους αστυνομικούς η υπ’ αρ. 1127/2016, επανερχόμενο ως προς την βεβαιωθείσα αντισυνταγματικότητα των σχετικών  διατάξεων του ν. 4093/2012, κρίνει ότι η Πολιτεία, «…..υποχρεούτο να θεωρήσει ως ισχύουσες τις προ του ν. 4093/2012 μισθολογικές διατάξεις….». Η εν λόγω δε παραδοχή κατά το ΣτΕ είναι απόλυτα αποδεκτή τουλάχιστον μέχρι την έκδοση του ν. 4307/2014 (15.11.2014), καθόσον μετά την ψήφιση του φαίνεται κατά αυτό  να διαμορφώνεται άλλη νομική κατάσταση.

3. Κατόπιν των εξελίξεων αυτών, έχω τη γνώμη, ιδίως για όσους άσκησαν έφεση κατά των διατάξεων του ν. 4093/2012 και εκδόθηκε η παραπάνω απόφαση του Ελ. Σ., δεν είναι απαραίτητο, σύμφωνα και με τις εκτιμήσεις δικηγορικού γραφείου  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δημητρίου,  στην παρούσα φάση να προβούν σε κάποια δικαστική ενέργεια,  μέχρι της απόφασης τουλάχιστον της Επιτροπής συμμόρφωσης στο αίτημά μου και της τυχόν περαιτέρω ανταπόκρισης  ως προς αυτό του Γ.Λ.Κ.

4. Για όσους   άσκησαν αρχές του έτους 2015 αγωγή στο Ελ. Σ, για την εν λόγω αιτία, καθόσον δεν είχαν ασκήσει το έτος 2013 το ένδικο μέσο της έφεσης, βάσει του οποίου εκδόθηκε η προαναφερθείσα απόφαση του Ελ. Σ.το ως άνω  νομικό ζήτημα, ως προς την πλήρη μισθολογική αποκατάσταση, θα αποτελέσει αντικείμενο διερεύνησης από το Δικαστήριο.

5.  Για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση στη διάθεσή σας.

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2016

Με εκτίμηση

Νικόλαος Σουπιώνης Αντιστράτηγος ε.α.

Υποψήφιος Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Αθηνών

τηλ. 6930962144