«Ενεργοποιήθηκε» ο ηλεκτρονικός Φάκελος Ασφάλισης Υγείας για όλους τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ. Πλέον οι περισσότεροι από 9 εκατ. ασφαλισμένοι έχουν την δυνατότητα να  ενημερώνονται ηλεκτρονικά για όλες τις υπηρεσίες που έχουν λάβει και θα συνεχίσουν να λαμβάνουν από τις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ και τους συμβεβλημένους παρόχους.

Ο προσωπικός Φάκελος Ασφάλισης Υγείας περιέχει στοιχεία για το σύνολο των νοσηλειών, των υπηρεσιών υγείας, των υλικών, των νόσων και διαγνώσεων που υπάρχουν καταγεγραμμένες στο μηχανογραφικό σύστημα και αναφέρονται σχεδόν στο σύνολο των ασφαλισμένων της χώρας.

Πρόσβαση στον Φάκελο

  1. Πρόσβαση στον Φάκελο έχει κάθε ασφαλισμένος μέσω του site του ΕΟΠΥΥ:    http://www.eopyy.gov.gr
  2. Συγκεκριμένα, ο ασφαλισμένος έχει δυνατότητα να πραγματοποιήσει Εγγραφή με τα στοιχεία της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου στην υπηρεσία πιστοποίησης στοιχείων ασφάλισης στη διεύθυνση:https://apps.ika.gr/eApplicationInsPerson  (Εγγραφή Ασφαλισμένου).
  3. Στη συνέχεια εκτυπώνει ένα αποδεικτικό εγγραφής στο οποίο αναφέρεται ο μοναδικός κωδικός εγγραφής, για τον γιατρό και δεύτερο αποδεικτικό με τα προσωπικά στοιχεία της εγγραφής του,  για προσωπική χρήση.
  4. Έτσι, ο ασφαλισμένος, όταν για οποιοδήποτε λόγο πραγματοποιήσει επίσκεψη σε οποιοδήποτε γιατρό εγγεγραμμένο στον ΕΟΠΥΥ, με την Ταυτότητα ή το Διαβατήριο του και το αποδεικτικό εγγραφής του, θα ζητήσει την ενεργοποίηση των κωδικών του.

 Επίσκεψη σε γιατρό

  1. Με την πρώτη επίσκεψη σε γιατρό  εγγεγραμμένο  στις Ιατρικές Υπηρεσίες ΕΟΠΥΥ για Παροχές ΕΚΠΥ, ο ασφαλισμένος, με το αποδεικτικό εγγραφής του και την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου, θα ζητήσει από τον γιατρό την ενεργοποίηση του προσωπικού του Φακέλου.
  2. Ο γιατρός, θα συνδέεται από το site του ΕΟΠΥΥ από επιλογή: Εφαρμογές στη διεύθυνση:https://apps.ika.gr/eVerifyInsPerson  (Εφαρμογές/Ιατρικές Υπηρεσίες/Ενεργοποίηση Χρήστη  Φακέλου  Ασφ.  Υγείας)  και  θα καταχωρεί τον μοναδικό κωδικό του αποδεικτικού εγγραφής,  προκειμένου να ενεργοποίηση την υπηρεσία. Ο μοναδικός κωδικός εγγραφής μετά την ενεργοποίηση του, ακυρώνεται.

 Διαχείριση Φακέλου:

  1. Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω βημάτων ο ασφαλισμένος αποκτά δυνατότητα διαχείρισης του Φακέλου του με τους προσωπικούς κωδικούς που διαθέτει από την Εγγραφή του και συνδέεται από το  site  του ΕΟΠΥΥ στη διεύθυνση:https://apps.ika.gr/eHealthInsuranceRecordInsPerson  (Εμφάνιση ατομικών δεδομένων υγείας).
  2. ΠΡΟΣΟΧΗ : Σημειώνεται ότι στον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας έχει δυνατότητα πρόσβασης  μόνον  ο ασφαλισμένος με τους κωδικούς που διαθέτει καθώς αφορά  προσωπικά του στοιχεία, τα οποία  έχει δυνατότητα να τα γνωστοποιήσει με προσωπική του ευθύνη.

Σύμφωνα με την διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, «στα πλαίσια της αναβάθμισης των υπηρεσιών που προσφέρει προς τους ασφαλισμένους και τους παρόχους υγείας από σήμερα διαθέτει τη δυνατότητα να ενημερώνονται ηλεκτρονικά οι ασφαλισμένοι για όλες τις υπηρεσίες που έχουν λάβει και θα συνεχίσουν να λαμβάνουν από τις Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ και τους συμβεβλημένους παρόχους. Η πληροφορία έχει συγκεντρωθεί  ιστορικά  από τα στοιχεία που καταθέτουν οι πάροχοι και οι ίδιοι οι ασφαλισμένοι, προκειμένου να  αποδοθούν αντίστοιχες παροχές σε εφαρμογή του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ)».