Οι ασφαλισμένοι της τ. Αστυνομίας Πόλεων απόστρατοι Αστυνομικοί, για την θεώρηση των εντολών υγειονομικής περίθαλψης με την ειδική σφραγίδα της Υγειονομικής Υπηρεσίας, για το ποσοστό συμμετοχής τους ( 10% ή 25% ) σε φάρμακα, παρακλινικές εξετάσεις κ.λ.π., και ειδικότερα αυτοί που διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά ήταν αναγκασμένοι να μεταβαίνουν για τον σκοπό αυτό στην οδό Βερανζέρου για θεώρηση.

Επειδή ήταν εύλογα τα παράπονα, το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., από 17-4-2013 αποφάσισε οτι οι δικαιούχοι θα μπορούν να προσέρχονται εκτός των Κεντρικών Γραφείων και στον Πειραιά, στην οδό Σαλαμίνος αριθμός 46, κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ και κατά τις ώρες 08.00 έως και 14.00.

Τις ημέρες   που οι Φαρμακευτικοί σύλλογοι απεργούν, δεν θα τοποθετείται η ειδική εγγυητική σφραγίδα στις ανωτέρω συνταγές.