Δ Ι Ο Ρ Γ Α Ν Ω ΣΗ

Δ Ι Α Θ Ε Μ Α Τ Ι Κ Η Σ    Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Σ

Γνωρίζεται ότι το Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2016 και ώρες 09.30’ έως 14.15’ στο αμφιθέατρο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.) Λεωφ. Αθηνών & Αντιγόνης 2-6 στην Αθήνα διοργανώνεται υπό την αιγίδα και ευθύνη του Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών Αθηνών διαθεματική ημερίδα με θέμα

Η ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν σύμφωνα με το πρόγραμμα ως ομιλητές διακεκριμένοι επιστήμονες Καθηγητές καθώς και ανώτατα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας.

 

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών Αθηνών προσκαλούν τα μέλη του Συνδέσμου να παρακολουθήσουν την ημερίδα με θέμα ‘’Η ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ’’ που διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Συνδέσμου το Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2016 και ώρες 09.30 έως 14.15 στο αμφιθέατρο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.) Λεωφ. Αθηνών & Αντιγόνης 2-6 στην Αθήνα.

* Έχουν προσκληθεί να τιμήσουν την ανάπτυξη της ημερίδας με την παρουσία τους εκπρόσωποι συνδικαλιστικών και επιστημονικών φορέων αντιστοίχου ενδιαφέροντος, μαθητές σχολών καθώς και φίλοι του Συνδέσμου.

Α ν α λ υ τ ι κ ό    Π ρ ό γ ρ α μ μ α    Η μ ε ρ ί δ α ς

 • 09.30’  Πέρας Προσέλευσης Προσκεκλημένων.
 • 09.45’  Προσέλευση Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας.
 • 10.00’  Έναρξη – καλωσόρισμα – προσφωνήσεις.
 • 10.10’  Χαιρετισμοί.
 • 10.25’ Απονομή Τίτλου Επιτίμου Προέδρου και Αναμνηστικού τιμητικής προσφοράς μέλους Δ.Σ.
 • 10.30’  Έναρξη ομιλιών.

Μέρος Πρώτο  –  Γεωστρατηγική. (10.30’ – 12.00’).

 

 • 1ος ομιλητής: Δρ Κωνσταντίνος Γρίβας – Διδάκτωρ Γεωπολιτικής-Αναπλ. Καθηγητής στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων.

Θέμα: ‘’Προκλήσεις ασφαλείας για την Ελληνική Αστυνομία σε ένα πολυπολικό διεθνές σύστημα’’.

 

 • 2ος ομιλητής: Δρ Ιωάννης Σαλαβράκος – Οικονομολόγος Διεθνολόγος – Επισκ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών και Στρατιωτικών Σχολών.

Θέμα: ‘’Παγκόσμιες Γεωπολιτικές εξελίξεις και Ελλάδα’’.

 

 • 3ος ομιλητής: Δρ Γεώργιος Φίλης – Διδάκτωρ Γεωστρατηγικής–Αναπλ. Καθηγητής Ευρωπαϊκών Θεμάτων στο Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος ‘deree’.

Θέμα: ‘’MisakI mili–Η βάση του αναθεωρητισμού της Τουρκίας’’.

Διάλειμμα 20’ λεπτών.

Μέρος Δεύτερο  –  Εγκληματολογική προσέγγιση. (12.20’ – 13.50’).

 

 • 4ος ομιλητής: Υπ/τηγος  Πηνελόπη Μηνιάτη – Διευθύντρια Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Θέμα: ‘’Τα σύγχρονα επιστημονικά μέσα στην καταπολέμηση του εγκλήματος’’.

 

 • 5ος ομιλητής: Δρ Σπυρίδωνας Κυριακάκης  – Αξ/κός Αστυνομίας ε.α. – Εκπαιδευτής πολυεθνικών κέντρων επιχειρήσεων υποστήριξης ειρήνης – Συγγραφέας.

Θέμα: ‘’Η μεταφορά του βαρέως εγκλήματος σε σύγκρουση χαμηλής έντασης και η στρατηγική των πέντε φίλτρων ως στρατηγική αντιμετώπισης’’.

 

 • 6ος ομιλητής: Δρ Δέσποινα Σβουρδάκου  – Εγκληματολόγος – Καθηγήτρια Αστυνομικών Σχολών

Θέμα: ‘’Σύγχρονη εγκληματολογία – προφίλ δραστών’’.

 • 7ος ομιλητής: Γεώργιος Ραυτογιάννης –  Ανώτ. Αξ/κός Αστυνομίας ε.α. – Δικαστικός Πραγματογνώμων Εγκληματολογικής Τεχνικής.

Θέμα: ‘’Αξιολογική προσέγγιση δικαστικής πραγματογνωμοσύνης και η σημασία της.

 Ερωτήσεις.

 14.15’  Πέρας εργασιών ημερίδας.

 Υπεύθυνος Εκδήλωσης :     Αντιστράτηγος ε.α. κ. Σκλάβος Ιωάννης           (Αντιπρόεδρος Σ.ΑΠ.ΑΣ.Α.)

Συντονιστής Ημερίδας  :     Υποστράτηγος  ε.α. κ. Τσαγκάρης Βασίλειος   (Αναπλ. Μέλος Σ.ΑΠ.ΑΣ.Α)