Την 28/03/2019 διενεργήθηκαν αρχαιρεσίες του Συνδέσμου μας σύμφωνα με το καταστατικό. Από τις Αρχαιρεσίες ανεδείχθη νέο Δ.Σ. και Ε.Ε. το οποίο συγκροτήθηκε σε Σώμα την 8-4-2019 ως ακολούθως:

Α) Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος   ΧΡΙΣΤΟΛΟΥΚΑΣ Νικόλαος

Αντιπρόεδρος  Α΄  ΜΠΕΤΤΑΣ Δημήτριος

Αντιπρόεδρος  Β΄  ΣΚΛΑΒΟΣ Ιωάννης

Γενικός Γραμματέας ΣΕΡΕΤΗΣ Δημήτριος

Ειδικός Γραμματέας ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Ιωάννης

Ταμίας ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ Χρυσόστομος

Βοηθός Ταμία ΚΑΓΚΑΣ Αντώνιος

Μέλος ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς

Μέλος ΖΕΠΠΟΣ Παναγιώτης

Μέλος ΤΣΙΒΙΚΗΣ Ηλίας

Μέλος ΖΩΗΣ Γεώργιος

Αναπληρωματικά μέλη

Μέλος ΦΩΤΕΙΝΟΣ Γεώργιος

Μέλος ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ Σοφία

 

Β) Εξελεγκτική Επιτροπή:

Πρόεδρος : ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ Παναγιώτης

Μέλος:   ΖΩΗΣ Νικόλαος

Μέλος:   ΣΟΛΔΑΤΟΣ Κωνσταντίνος