Από τη Δ/νση Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας του Υ.Π.Π. αναρτούμε το υπαριθ. 28030/24/94480 από 15-1-2024 έγγραφο,  προκειμένου λάβετε γνώση

ΘΕΜΑ: Ρυθμίσεις Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.).

ΣΧΕΤ.: α ) Κεφάλαιο Γ΄ του Ν. 5018/2023 (ΦΕΚ 25/ τ.Α’/09-02-2023) με θέμα: «Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις.» β ) Ν. 1137/1946 (ΦΕΚ Α΄ 113) «Περί κυρώσεως και κωδικοποιήσεως των διατάξεων των αφορουσών στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα του Μετοχικού Ταμείου Στρατού.» γ ) Υπ’ αριθ. Φ.900/97/130091 από 22/11/2023 έγγραφο Γ.Δ.Ο.Σ.Υ./Υπ.Εθ.Α.

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, γνωρίζονται τα ακόλουθα:

  1. Στο άρθρο 2 του ανωτέρω (β) σχετικού Νόμου, ως αυτό τροποποιήθηκε με το (α) όμοιο, ορίζεται ότι: «Τα πρόσωπα που δικαιούνται νοσηλείας στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. είναι τα εξής:

α) εν ενεργεία στελέχη του Στρατού Ξηράς, των Κοινών Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας, υπό την προϋπόθεση της διατήρησης της ιδιότητας του μετόχου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Μ.Τ.Σ.) και της καταβολής της μηνιαίας εισφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 10,

β) εν αποστρατεία στελέχη του Στρατού Ξηράς, της Πολεμικής Αεροπορίας, των Κοινών Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας, υπό την προϋπόθεση της διατήρησης της ιδιότητας του μερισματούχου των Μετοχικών Ταμείων Στρατού και Αεροπορίας, κατά περίπτωση, καθώς και της καταβολής της μηνιαίας εισφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 10, […]».

Περαιτέρω, στο άρθρο 10 του προαναφερόμενου νόμου ορίζεται ότι:

«Πόροι του Ιδρύματος είναι οι κάτωθι: Ι. Υποχρεωτική μηνιαία εισφορά των μετόχων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού και Μερισματούχων αυτού, Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών εν γένει των δικαιουμένων νοσηλείας και των Ορφανικών οικογενειών […]».

Ακολούθως, κατόπιν υποβολής σχετικού ερωτήματος από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας προς το ΥΠ.ΕΘ.Α., αναφορικά με την υποχρεωτική καταβολή εισφορών και των δικαιούχων υπαξιωματικών της τέως χωροφυλακής, με το (γ) σχετικό έγγραφο διευκρινίστηκαν τα εξής:

«Από την Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης του Ν. 5018/2023, διευκρινίζεται ότι το άρθρο 2 του Ν. 1137/1946 αντικαταστάθηκε, διατυπωμένο πλέον στη δημοτική, με σκοπό τη συμπερίληψη νέων δικαιούχων νοσηλείας στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., μεταξύ αυτών και τους υπαξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. και της τέως Χωροφυλακής που τυγχάνουν μέτοχοι του Μ.Τ.Σ., με υποχρέωση καταβολής μηνιαίας εισφοράς.

Κατόπιν των προαναφερθέντων προκύπτει ότι η εν λόγω ρύθμιση δεν τροποποιεί ούτε και δύναται να ερμηνευτεί ότι μεταβάλλει τη φύση της εισφοράς σε δυνητική και επομένως παραμένει υποχρεωτική η καταβολή της, ερμηνεία με την οποία είναι σύμφωνα το Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. και Γ.Ε.Σ. αντίστοιχα.»

  1. Τέλος, κατ’ εφαρμογή των ως άνω διατάξεων, γνωρίζεται ότι η Υπηρεσία μας θα προβεί στην σχετική κράτηση (0,3% επί του Βασικού Μισθού) αναδρομικά από 09/02/2023, ημερομηνία δημοσίευσης του (α) σχετικού Νόμου, σε δύο (2) ισόποσες δόσεις με μισθοδοσίες μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2024 για το νέο δικαιούχο αστυνομικό προσωπικό (Συνοριακοί Φύλακες, Ειδικοί Φρουροί, Αστυφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αρχιφύλακες), οι οποίοι είναι μέτοχοι και μερισματούχοι του Μετοχικού Ταμείου Στρατού.

ΟΛΌΚΛΗΡΟ ΤΟ ΈΓΓΡΑΦΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ –> Ρυθμίσεις Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.)