Πολλοί συνάδελφοι τηλεφωνούν και διατυπώνουν την παρακάτω ερώτηση:

ΕΡΩΤΗΣΗ: Στη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ του έτους 2012 που τελικά μας στάλθηκε ταχυδρομικώς, και αριστερά στη στήλη ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ στη θέση ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ( Υγ . Περ. ΤΥΔΚΥ, Εισφορά για αναγνώριση Προϋπηρεσίας κ.λ.π.)  αναγράφεται το ποσόν π.χ. 4.135,12. Δεν υπάρχει άλλη στήλη στη ΒΕΒΑΙΩΣΗ που να αναγράφει το ποσό που παρακρατήθηκε για Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011,  το οποίο πρέπει να αναγραφεί στην φορολογική δήλωση στον ΠΙΝΑΚΑ 8 -12 με κωδικό (333)για τον υπόχρεο και (334)για την σύζυγο. Που θα βρούμε απο την βεβαίωση το ποσό να το γράψουμε;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ :Σας ενημερώνουμε μετά από σχετική πληροφόρηση από το υπουργείο Οικονομικών ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ του Κράτους ότι ΔΕΝ θα συμπληρώσουμε κανένα ποσό στους κωδικούς του ΠΙΝΑΚΑ 8 -12 με κωδικό (333) για τον υπόχρεο και (334) για την σύζυγο (εκτός και αν εργάζεται και αναγράφεται στη Βεβαίωση αποδοχών) γιατί αυτό αφορά την ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ του άρθρου 29 Ν. 3986/2011 και ΔΕΝ ΕΧΕΙ γίνει κράτηση στους Συνταξιούχους. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Που είναι γραμμένο το ποσό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) που μας κρατούσαν κάθε μήνα  και δεν εμφανίζεται  στη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ του έτους 2012 ;

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Το ποσό της Ε.Α.Σ. που μας κρατούσαν κάθε μήνα εμπεριέχεται στο ποσό των ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ γενικά στη ΒΕΒΑΙΩΣΗ (π.χ. στο ποσό των 4.135,12 του πιο πάνω παραδείγματος). Το ποσό της Ε.Α.Σ.  θα το δείτε αφού το αθροίσετε στις σχετικές στήλες ( Β΄ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ) των ενημερωτικών τριμηνιαίων σημειωμάτων.

Υπενθυμίζουμε ότι αρχικά οι κρατήσεις Ε.Α.Σ. θεσμοθετήθηκαν :

1.      με το άρθρο 11 του Ν.3865/2010 από 1-8-2010  απο 3% έως 10% για συντάξεις 1.400,01 έως 3.500,01  και άνω

2.      με το άρθρο 44 παρ 10 του Ν.3986/2011 από 1-8-2011 η  αναπροσαρμογή της εισφοράς αλληλεγγύης του

       Ν.3865/2010  κατά 6% έως 14 % .