ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 14/11/1983
1 Πρόεδρος ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης
2 Αντιπρόεδρος ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αριστομένης
3 Γεν. Γραμματέας ΠΑΠΑΤΣΩΡΗΣ Γεώργιος
4 Ταμίας ΜΑΤΖΑΡΑΣ Γεώργιος
5 Μέλος ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ Παναγιώτης
6 Μέλος ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΚΟΣ Παναγιώτης
7 Μέλος ΡΙΜΠΑΣ Κωνσταντίνος
8 Μέλος ΣΦΟΥΓΚΑΡΗΣ Ευθύμιος
9 Μέλος ΣΦΑΛΑΓΚΑΚΟΣ Αντώνιος
10 Μέλος ΤΣΙΟΥΤΣΙΑΣ Ιωάννης
11 Μέλος ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Λάμπρος
12 Μέλος ΚΟΖΑΚΗΣ Μιλτιάδης

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ    1984 – 1987
1 Πρόεδρος ΤΕΡΖΗΣ Φιλοποίμην
2 Αντιπρόεδρος ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης
3 Γεν. Γραμματέας ΠΑΠΑΤΣΩΡΗΣ Γεώργιος
4 Ειδ. Γραμματέας ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ιωάννης
5 Ταμίας ΜΑΤΖΑΡΑΣ Γεώργιος
6 Βοηθός Ταμία ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Τριαντάφυλλος
7 Μέλος ΡΙΜΠΑΣ Κωνσταντίνος
8 Μέλος ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ Παναγιώτης
9 Μέλος ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Κωνσταντίνος
10 Μέλος ΤΑΣΙΑΔΑΜΗΣ Αθανάσιος
11 Μέλος ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΟΣ Φώτιος
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    1984 – 1987
1 Μέλος ΓΟΝΑΤΑΣ Δημήτριος
2 Μέλος ΜΠΟΥΓΟΥΛΙΑΣ Κωνσταντίνος
3 Μέλος ΣΦΑΛΑΓΚΑΚΟΣ Αντώνιος

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ    1987 – 1989
1 Πρόεδρος ΤΕΡΖΗΣ Φιλοποίμην
2 Αντιπρόεδρος ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης
3 Γεν. Γραμματέας ΠΑΠΑΤΣΩΡΗΣ Γεώργιος
4 Ειδ. Γραμματέας ΤΑΣΙΑΔΑΜΗΣ Αθανάσιος
5 Ταμίας ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Τριαντάφυλλος
6 Μέλος ΓΟΝΑΤΑΣ Δημήτριος
7 Βοηθός Ταμία ΜΑΤΖΑΡΑΣ Γεώργιος
8 Μέλος ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ιωάννης
9 Μέλος ΘΕΟΔΟΣΙΑΚΗΣ Σωκράτης
10 Μέλος ΡΙΜΠΑΣ Κωνσταντίνος
11 Μέλος ΡΟΥΜΠΑΣ Ιωάννης
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    1987 – 1989
1 Μέλος ΜΠΟΥΓΟΥΛΙΑΣ Κωνσταντίνος
2 Μέλος ΦΟΡΛΙΓΚΑΣ Χρήστος
3 Μέλος ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ    1989 – 1991
1 Πρόεδρος ΤΕΡΖΗΣ Φιλοποίμην
2 Αντιπρόεδρος ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης
3 Γεν. Γραμματέας ΠΑΠΑΤΣΩΡΗΣ Γεώργιος
4 Ειδ. Γραμματέας ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος
5 Ταμίας ΤΑΣΙΑΔΑΜΗΣ Αθανάσιος
6 Βοηθός Ταμία ΓΟΓΓΑΚΗΣ Λεωνίδας
7 Μέλος ΡΟΥΜΠΑΣ Ιωάννης
8 Μέλος ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ιωάννης
9 Μέλος ΜΑΜΟΥΧΑΣ Αθανάσιος
10 Μέλος ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γεώργιος
11 Μέλος ΛΥΤΑΡΗΣ Ανδρέας
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    1989 – 1991
1 Μέλος ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ Μαρίνος
2 Μέλος ΦΟΡΛΙΓΚΑΣ Χρήστος
3 Μέλος ΓΕΜΕΝΕΤΖΗΣ Γεώργιος

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ    1991 – 1993
1 Πρόεδρος ΤΑΣΙΑΔΑΜΗΣ Αθανάσιος
2 Αντιπρόεδρος ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης
3 Γεν. Γραμματέας ΠΑΠΑΤΣΩΡΗΣ Γεώργιος
4 Ειδ. Γραμματέας ΚΟΡΜΠΙΛΑΣ Θεόδωρος
5 Ταμίας ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γεώργιος
6 Βοηθός Ταμία ΚΑΠΠΟΣ Ιωάννης
7 Δημόσιες Σχέσεις ΡΕΠΠΑΣ Βασίλειος
8 Μέλος ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ιωάννης
9 Μέλος ΜΗΤΣΙΑΣ Παναγιώτης
10 Μέλος ΜΑΤΖΑΡΑΣ Γεώργιος
11 Μέλος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    1991 – 1993
1 Μέλος ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος
2 Μέλος ΛΙΝΤΖΕΡΑΚΟΣ Σάββας
3 Μέλος ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ Μαρίνος

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ    1993 – 1995
1 Πρόεδρος ΤΑΣΙΑΔΑΜΗΣ Αθανάσιος
2 Αντιπρόεδρος ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης
3 Γεν. Γραμματέας ΠΑΠΑΤΣΩΡΗΣ Γεώργιος
4 Ειδ. Γραμματέας ΡΕΠΠΑΣ Βασίλειος
5 Ταμίας ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Θεόφιλος
6 Βοηθός Ταμία ΚΑΠΠΟΣ Ιωάννης
7 Μέλος ΚΟΡΜΠΙΛΑΣ Θεόδωρος
8 Μέλος ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γεώργιος
9 Μέλος ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ιωάννης
10 Μέλος ΜΗΤΣΙΑΣ Παναγιώτης
11 Μέλος ΜΑΤΖΑΡΑΣ Γεώργιος
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    1993 – 1995
1 Μέλος ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος
2 Μέλος ΛΙΝΤΖΕΡΑΚΟΣ Σάββας
3 Μέλος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ    1995 – 1997
1 Πρόεδρος ΤΑΣΙΑΔΑΜΗΣ Αθανάσιος
2 Αντιπρόεδρος ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γεώργιος
3 Γεν. Γραμματέας ΡΕΠΠΑΣ Βασίλειος
4 Ειδ. Γραμματέας ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ Νικόλαος
5 Ταμίας ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Θεόφιλος
6 Βοηθός Ταμία ΚΑΠΠΟΣ Ιωάννης
7 Μέλος ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ Γεώργιος
8 Μέλος ΚΟΡΜΠΙΛΑΣ Θεόδωρος
9 Μέλος ΚΟΡΜΠΑΣ Άγγελος
10 Μέλος ΜΗΤΣΙΑΣ Παναγιώτης
11 Μέλος ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    1995 – 1997
1 Μέλος ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος
2 Μέλος ΦΛΕΤΟΥΡΗΣ Ιωάννης
3 Μέλος ΜΠΕΖΑΣ Θεοφάνης

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ    1997 – 1999
1 Πρόεδρος ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ Νικόλαος
2 Αντιπρόεδρος ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γεώργιος
3 Γεν. Γραμματέας ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Θεόφιλος
4 Ειδ. Γραμματέας ΚΑΠΠΟΣ Ιωάννης
5 Ταμίας ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ Μαρίνος
6 Βοηθός Ταμία ΜΗΤΣΙΑΣ Παναγιώτης
7 Μέλος ΝΤΟΥΦΑΣ Χρήστος
8 Μέλος ΒΑΝΙΚΩΤΗΣ Ιωάννης
9 Μέλος ΦΛΕΤΟΥΡΗΣ Ιωάννης
10 Μέλος ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ Γεώργιος
11 Μέλος ΣΚΛΗΚΑΣ Δημήτριος
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    1997 – 1999
1 Μέλος ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος
2 Μέλος ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ Χρήστος
3 Μέλος ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ    1999 – 2001
1 Πρόεδρος ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ Νικόλαος
2 Αντιπρόεδρος ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γεώργιος
3 Γεν. Γραμματέας ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Θεόφιλος
4 Ειδ. Γραμματέας ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος
5 Ταμίας ΜΗΤΣΙΑΣ Παναγιώτης
6 Βοηθός Ταμία ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Νικόλαος
7 Μέλος ΣΚΛΗΚΑΣ Δημήτριος
8 Μέλος ΒΛΑΧΟΣ Αλέξανδρος
9 Μέλος ΣΜΥΡΝΗΣ Κωνσταντίνος
10 Μέλος ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ Γεώργιος
11 Μέλος ΚΑΠΠΟΣ Ιωάννης
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    1999 – 2001
1 Μέλος ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος
2 Μέλος ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ Μαρίνος
3 Μέλος ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ    2001 – 2003
1 Πρόεδρος ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Θεόφιλος
2 Αντιπρόεδρος ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Σπυρίδων
3 Γεν. Γραμματέας ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος
4 Ειδ. Γραμματέας ΔΕΡΒΕΝΤΖΗΣ Ιωάννης
5 Ταμίας ΜΗΤΣΙΑΣ Παναγιώτης
6 Βοηθός Ταμία ΓΕΩΡΓΙΛΕΣ Ηλίας
7 Μέλος ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γεώργιος
8 Μέλος ΣΚΛΗΚΑΣ Δημήτριος
9 Μέλος ΒΛΑΧΟΣ Αλέξανδρος
10 Μέλος ΣΜΥΡΝΗΣ Κωνσταντίνος
11 Μέλος ΚΑΠΠΟΣ Ιωάννης
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    2001 – 2003
1 Μέλος ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος
2 Μέλος ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ Μαρίνος
3 Μέλος ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ    2003 – 2005
1 Πρόεδρος ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Θεόφιλος
2 Αντιπρόεδρος ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Σπυρίδων
3 Γεν. Γραμματέας ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος
4 Ειδ. Γραμματέας ΖΕΠΠΟΣ Παναγιώτης
5 Ταμίας ΜΗΤΣΙΑΣ Παναγιώτης
6 Βοηθός Ταμία ΓΕΩΡΓΙΛΕΣ Ηλίας
7 Μέλος ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ Χρυσόστομος
8 Μέλος ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ Παναγιώτης
9 Μέλος ΒΛΑΧΟΣ Αλέξανδρος
10 Μέλος ΡΕΠΠΑΣ Βασίλειος
11 Μέλος ΔΙΚΑΙΟΣ Δημήτριος
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    2003 – 2005
1 Μέλος ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος
2 Μέλος ΜΠΑΚΑΣ Αναστάσιος
3 Μέλος ΣΙΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ    2005 – 2008
1 Πρόεδρος ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Θεόφιλος
2 Αντιπρόεδρος ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Σπυρίδων
3 Γεν. Γραμματέας ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος
4 Ειδ. Γραμματέας ΛΟΥΜΠΑΡΔΙΑΣ Νικόλαος
5 Ταμίας ΜΗΤΣΙΑΣ Παναγιώτης
6 Βοηθός Ταμία ΓΕΩΡΓΙΛΕΣ Ηλίας
7 Μέλος ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ Χρυσόστομος
8 Μέλος ΣΙΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος
9 Μέλος ΖΕΠΠΟΣ Παναγιώτης
10 Μέλος ΧΩΛΙΔΗΣ Ιορδάνης
11 Μέλος ΜΑΤΖΙΑΒΑΣ Δημήτριος
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    2005 – 2008
1 Μέλος ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος
2 Μέλος ΣΙΝΟΓΕΩΡΓΟΣ Αντώνιος
3 Μέλος ΜΠΑΚΑΣ Αναστάσιος

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ    2008 – 2011
1 Πρόεδρος ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Θεόφιλος
2 Αντιπρόεδρος ΣΙΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος
3 Γεν. Γραμματέας ΖΕΠΠΟΣ Παναγιώτης
4 Ειδ. Γραμματέας ΠΑΝΤΑΖΕΛΟΥ Ιωάννα
5 Ταμίας ΓΕΩΡΓΙΛΕΣ Ηλίας
6 Βοηθός Ταμία ΑΛΜΠΑΝΗΣ Δημήτριος
7 Μέλος ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ Γεώργιος
8 Μέλος ΒΛΙΩΡΑΣ Χρήστος
9 Μέλος ΔΙΑΚΕΙΜΗ – ΑΓΓΕΛΑΚΗ Σοφία
10 Μέλος ΧΩΛΙΔΗΣ Ιορδάνης
11 Μέλος ΤΣΑΚΑΛΗΣ Χρήστος
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    2008 – 2011
1 Μέλος ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος
2 Μέλος ΜΠΑΚΑΣ Αναστάσιος
3 Μέλος ΡΟΥΜΠΑΣ Ιωάννης

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ    2011 – 2013
1 Πρόεδρος ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Θεόφιλος
2 Αντιπρόεδρος ΣΙΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος
3 Γεν. Γραμματέας ΛΟΥΜΠΑΡΔΙΑΣ Νικόλαος
4 Ειδ. Γραμματέας ΖΕΠΠΟΣ Παναγιώτης
5 Ταμίας ΓΕΩΡΓΙΛΕΣ Ηλίας
6 Βοηθός Ταμία ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΗΣ Δημήτριος
7 Μέλος ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ Γεώργιος
8 Μέλος ΒΛΙΩΡΑΣ Χρήστος
9 Μέλος ΛΟΥΚΑΣ Χρήστος
10 Μέλος ΠΑΝΤΑΖΕΛΟΥ Ιωάννα
11 Μέλος ΒΑΙΤΣΗΣ Δήμος
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    2011 – 2013
1 Μέλος ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος
2 Μέλος ΜΑΝΤΖΙΑΒΑΣ Δημήτριος
3 Μέλος ΡΟΥΜΠΑΣ Ιωάννης

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ    2013 – 2016
1 Πρόεδρος ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων
2 Αντιπρόεδρος ΣΚΛΑΒΟΣ Ιωάννης
3 Γεν. Γραμματέας ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς
4 Ειδ. Γραμματέας ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Ιωάννης
5 Ταμίας ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ Χρυσόστομος
6 Βοηθός Ταμία ΤΣΙΒΙΚΗΣ Ηλίας
7 Μέλος ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Αθανάσιος
8 Μέλος ΖΕΠΠΟΣ Παναγιώτης
9 Μέλος ΛΙΟΥΚΑΣ Ιωάννης
10 Μέλος ΖΩΗΣ Νικόλαος
11 Μέλος ΒΑΙΤΣΗΣ Δήμος
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    2013 – 2016
1 Μέλος ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος
2 Μέλος ΣΙΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος
3 Μέλος ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ Γεώργιος

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ    2016 – 2019
1 Πρόεδρος ΚΟΝΤΑΡΙΔΗΣ Χρήστος
2 Αντιπρόεδρος ΣΚΛΑΒΟΣ Ιωάννης
3 Γεν. Γραμματέας ΧΡΙΣΤΟΛΟΥΚΑΣ Νικόλαος
4 Ειδ. Γραμματέας ΜΗΝΟΠΕΤΡΑΣ Χαράλαμπος
5 Ταμίας ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ Χρυσόστομος
6 Βοηθός Ταμία ΚΑΓΚΑΣ Αντώνιος
7 Μέλος ΜΠΕΤΤΑΣ Δημήτριος
8 Μέλος ΤΣΙΒΙΚΗΣ Ηλίας
9 Μέλος ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς
10 Μέλος ΖΕΠΠΟΣ Παναγιώτης
11 Μέλος ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ Σωτήριος
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    2016 – 2019
1 Μέλος ΣΟΛΔΑΤΟΣ Κωνσταντίνος
2 Μέλος ΖΩΗΣ Νικόλαος
3 Μέλος ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ Γεώργιος

 

 

                            ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ    2019 – 2022
1 Πρόεδρος ΧΡΙΣΤΟΛΟΥΚΑΣ Νικόλαος
2 Α΄ Αντιπρόεδρος ΜΠΕΤΤΑΣ Δημήτριος
3 Β΄ Αντιπρόεδρος ΣΚΛΑΒΟΣ Ιωάννης
4 Γεν. Γραμματέας ΣΕΡΕΤΗΣ Δημήτριος
5 Ειδ. Γραμματέας ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Ιωάννης
6 Ταμίας ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ Χρυσόστομος
7 Βοηθός Ταμία ΚΑΓΚΑΣ Αντώνιος
8 Μέλος ΤΣΙΒΙΚΗΣ Ηλίας
9 Μέλος ΖΕΠΠΟΣ Παναγιώτης
10 Μέλος ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ Σοφία
11 Μέλος ΖΩΗΣ Γεώργιος
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    2019 – 2022
1 Μέλος ΣΟΛΔΑΤΟΣ Κωνσταντίνος
2 Μέλος ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ Παναγιώτης
3 Μέλος ΖΩΗΣ Νικόλαος

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ    2019 – 2022
1 Πρόεδρος ΧΡΙΣΤΟΛΟΥΚΑΣ Νικόλαος
2 Α΄ Αντιπρόεδρος ΜΠΕΤΤΑΣ Δημήτριος
3 Β΄ Αντιπρόεδρος ΣΚΛΑΒΟΣ Ιωάννης
4 Γεν. Γραμματέας ΣΕΡΕΤΗΣ Δημήτριος
5 Ειδ. Γραμματέας ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Παναγιώτης
6 Ταμίας ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ Χρυσόστομος
7 Βοηθός Ταμία ΚΑΓΚΑΣ Αντώνιος
8 Μέλος ΤΣΙΒΙΚΗΣ Ηλίας
9 Μέλος ΖΕΠΠΟΣ Παναγιώτης
10 Μέλος ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ Σοφία
11 Μέλος ΖΩΗΣ Γεώργιος
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    2019 – 2022
1 Μέλος ΣΟΛΔΑΤΟΣ Κωνσταντίνος
2 Μέλος ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ Παναγιώτης
3 Μέλος ΖΩΗΣ Νικόλαος

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ    2022 – 2025
1 Πρόεδρος ΧΡΙΣΤΟΛΟΥΚΑΣ Νικόλαος
2 Α΄ Αντιπρόεδρος ΜΠΕΤΤΑΣ Δημήτριος
3 Β΄ Αντιπρόεδρος ΣΚΛΑΒΟΣ Ιωάννης
4 Γεν. Γραμματέας ΣΕΡΕΤΗΣ Δημήτριος
5 Ειδ. Γραμματέας ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ Παναγιώτης
6 Ταμίας ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Ιωάννης
7 Βοηθός Ταμία ΚΑΓΚΑΣ Αντώνιος
8 Μέλος ΤΣΙΒΙΚΗΣ Ηλίας
9 Μέλος ΖΕΠΠΟΣ Παναγιώτης
10 Μέλος ΤΕΝΤΕ Παναγιώτα
11 Μέλος ΖΩΗΣ Γεώργιος
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    2022 – 2025
1 Μέλος ΣΟΛΔΑΤΟΣ Κωνσταντίνος
2 Μέλος ΖΩΗΣ Νικόλαος
3 Μέλος ΦΩΤΕΙΝΟΣ Γεώργιος