ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Γράφει : Ο Δημήτριος Μητρόπουλος  Αντ/γος ε.α.

Επιτ. Υπαρχηγός. ΕΛ.ΑΣ. Πτυχ. Νομικής και Δημ. Δικαίου και Πολ. Επιστημών Νομικής Σχολής Αθηνών.

Συγγραφέας, Μέλος της Ένωσης Μεσσηνίων Συγγραφέων.

Για την δεξιότητα δεν υπάρχει ένας και μοναδικός συμφωνημένος ορισμός.

Γενικά, ως ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ χαρακτηρίζεται η δυνατότητα ενός ατόμου να επιτυγχάνει κάποιο συγκεκριμένο επιθυμητό αποτέλεσμα, με την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια και χρόνο.

Οι δεξιότητες, βασισμένες στην ανάπτυξη ικανοτήτων, δεν είναι έμφυτες στα άτομα, αλλά αποκτώνται/ αναπτύσσονται με τη μάθηση μέσω του συνόλου της εκπαίδευσης και της πρακτικής εξάσκησης (training).

Οι δεξιότητες διακρίνονται σε γενικές και σε ειδικές.

Οι γενικές αφορούν σε ευρεία γκάμα επαγγελμάτων, μπορεί για παράδειγμα να είναι η διαχείριση του χρόνου, η ομαδικότητα, η ηγεσία.

Οι ειδικές δεξιότητες χρησιμεύουν μόνο στη διεξαγωγή κάποιου εξειδικευμένου έργου (επαγγέλματος) π.χ. δεξιότητα χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Επίσης οι δεξιότητες μπορεί, να είναι νοητικές (χρήση λογικής, αισθητικής και δημιουργικής σκέψης, π.χ. για την επίλυση προβλημάτων, λήψη αποφάσεων, κ.λ.π.

Να είναι πρακτικές (αφορούν στη χειρωνακτική επιδεξιότητα και στη χρήση μεθόδων, υλικών, εργαλείων και οργάνων).

Στην πράξη, πολλές δεξιότητες αποκτώνται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και στο χώρο εργασίας, όπου στο υπόβαθρο των γνώσεων έρχεται να προστεθεί, η εμπειρία από την επαγγελματική ενασχόληση με κάποιο ειδικό εργασιακό αντικείμενο.

Δεξιότητα μάθησης :

Μπορεί η χρήση στρατηγικών μάθησης να βελτιστοποιήσει, τη διαδικασία της μάθησης κι αν ναι, μπορούν τέτοιου είδους στρατηγικές να διδαχθούν στους μαθητές;

Η απάντηση είναι ένα ηχηρό ΝΑΙ.

Τι είναι όμως οι στρατηγικές μάθησης;

Όλες εκείνες οι τακτικές που χρησιμοποιεί κάποιος συνειδητά ή ασυνείδητα, για τη διευκόλυνση της διαδικασίας της μάθησης.

Την κωδικοποίηση του προς εκμάθηση υλικού, τη συγκράτηση και την ανάκληση του, για την επίτευξη κάποιου σκοπού (λ.χ. πανελλήνιες εξετάσεις).

Μαθαίνω να Μαθαίνω, Σημαίνει :

Μαθαίνω να στηρίζομαι στα δυνατά μου σημεία.

Μαθαίνω να προσπερνώ τις αδυναμίες μου.

Μαθαίνω να έχω κίνητρα και θετική στάση στη μάθηση.

Μαθαίνω να έχω ώριμη και κριτική σκέψη.

Μαθαίνω να έχω δυνατή μνήμη και συγκέντρωση.

Μαθαίνω να διαχειρίζομαι το χρόνο μου.

Μαθαίνω να οργανώνω καλύτερα τα καθήκοντά μου.

Μαθαίνω να κατακτώ και να ανακαλώ τη γνώση.

Είτε πρόκειται για το σχολείο, το ωδείο, ακόμα και τον αθλητισμό, το Μαθαίνω να Μαθαίνω, βοηθά το παιδί να κατακτά κάθε τομέα με τον πιο εύκολο τρόπο.

Έτσι πετυχαίνει καλύτερες επιδόσεις, αλλά το σημαντικότερο όλων, προσωπική βελτίωση και εξέλιξη, που θα το ακολουθούν σε όλη του τη ζωή.

Επικοινωνιακές Δεξιότητες :

Οι επικοινωνιακές δεξιότητες αναφέρονται συχνά, ως ένα προσόν, που είτε πρέπει να αναδείξετε ή να το καλλιεργήσετε, αν δεν είναι δυνατό σας σημείο.

Ποιές είναι οι δεξιότητες επικοινωνίας :

  1. Αυτοπεποίθηση :

Είναι ένα εγγενές χαρακτηριστικό, με το οποίο κάποιοι γεννιούνται ήτο καλλιεργούν στο περιβάλλον που μεγαλώνουν, αλλά είναι και επίκτητη.

Οι επαγγελματίες που δείχνουν αυτοπεποίθηση – όχι αλαζονεία – πετυχαίνουν πιο εύκολα τους στόχους και διεκδικούν περισσότερα στη ζωή τους, ενώ τείνουν να τραβούν την προσοχή των συνομιλητών τους.

  1. Διπλωματία :

Δείχνοντας ενδιαφέρον για τον συνομιλητή σας, κερδίζεται την προσοχή του και μειώνετε τις πιθανότητες να έλθετε σε ανοιχτή σύγκρουση.

Αν διαφωνείτε έντονα, πάρτε το χρόνο σας για να ηρεμήσετε και προσπαθήστε να στρέψετε την προσοχή σας, στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για σας και την ομάδα σας.

  1. Ενσυναίσθηση :

Είναι η ικανότητα να έρχεστε στη θέση του συνομιλητή σας, να κατανοείτε τις θέσεις και τους προβληματισμούς του και να διαπραγματεύεστε με σεβασμό.

  1. Προσαρμοστικότητα :

Οι δεξιότητες προσαρμογής , είναι πολύ σημαντικές στην επικοινωνία.

Περιλαμβάνουν την προσαρμογή, του ύφους ,τούτου της φωνής, του χιούμορ και της σοβαρότητας, αναλόγως του συνομιλητή και της περίστασης.

Η ευελιξία και η προσαρμογή μπορούν να κάνουν την διαφορά, αν παρατηρήσετε πως οι ακροατές σας, έχουν χάσει το ενδιαφέρον τους.

  1. Γρήγορη ανταπόκριση :

Η γρήγορη ανταπόκριση σε κλήσεις, μηνύματα, και email είναι σημαντικό, γιατί δείχνει σεβασμό και επαγγελματισμό.

Η αργοπορία στις απαντήσεις, ενώ, συχνά είναι κατανοητή λόγω φόρτου εργασίας, κάνει πάντα κακή εντύπωση.

  1. Ενεργητική ακρόαση :

Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να δείξετε σε κάποιον πως τον ακούτε, είναι να κάνετε ερωτήσεις, να σχολιάσετε τα θέματα που αναπτύσσει και να εκφράσετε τους προβληματισμούς σας ή να επικροτήσετε απόψεις με τις οποίες συμφωνείτε.

  1. Ανάλυση γλώσσας του σώματος :

Η γλώσσα του σώματος μπορεί να σας δείξει πολλά, για το πως αισθάνεται ο συνομιλητής σας, για τη μεταξύ σας επικοινωνία.

Αν για παράδειγμα έχει σταυρωμένα τα χέρια του στο στήθος, σημαίνει, πως βρίσκεται σε αμυντική θέση και δεν είναι δεκτικός σε αυτά που ακούει.

Στόχος της διδασκαλίας αυτών των μεθόδων, είναι η κατάκτηση της μετάγνωσης.

Μετάγνωση είναι η επίγνωση του τρόπου λειτουργίας της σκέψης μας και των τρόπων τους οποίους επεξεργαζόμαστε τη γνώση, του τι ξέρουμε.

Με λίγα λόγια είναι η εικόνα, που έχουμε για τον εαυτό μας και τις δυνατότητες του (αυτοεκτίμηση – αυτορύθμιση).

Πηγή : Leave a Comment. by ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Με εκτίμηση

Δημήτριος Μητρόπουλος