Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η τροποποίηση που αφορά το βοήθημα οικογενειακής και επαγγελματικής αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ). Ειδικότερα καθορίζεται ότι «για τους δικαιούχους που υποβάλλουν αίτηση από 1-1-2017 έως 31-12-2017 και δεν τους έχει καταβληθεί το εν λόγω βοήθημα, τότε το ύψος αυτού δεν δύναται να είναι μικρότερο  του ποσού εκείνου που προκύπτει  βάσει της τιμής μεριδίου  του μερίσματος του έτους 2011, ήτοι 7,6190