ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

Γράφει : Ο Δημήτριος Μητρόπουλος  Αντ/γος ε.α.

Επιτ. Υπαρχηγός. ΕΛ.ΑΣ. Πτυχ. Νομικής και Δημ. Δικαίου και Πολ. Επιστημών Νομικής Σχολής Αθηνών.

Συγγραφέας, Μέλος της Ένωσης Μεσσηνίων Συγγραφέων.

Βιοποικιλότητα ονομάζεται η ποικιλία των οικοσυστημάτων (φυσικό κεφάλαιο), των ειδών και των γονιδίων που υπάρχουν στον κόσμο ή σε έναν συγκεκριμένο οικότοπο.

Έχει σημαντική σημασία για την ευημερία του ανθρώπου διότι παρέχει υπηρεσίες, οι οποίες στηρίζουν τις οικονομίες και τις κοινωνίες μας.

Η βιοποικιλότητα είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντική για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες – τις υπηρεσίες που παρέχει η φύση – όπως η επικονίαση, η ρύθμιση του κλίματος, η αντιπλημμυρική προστασία, η γονιμότητα του εδάφους και η παραγωγή τροφίμων, καυσίμων, ινών και φαρμάκων.

Ωστόσο στις μέρες μας παρατηρείται μια σταθερή απώλεια της βιοποικιλότητας, με σοβαρές συνέπειες για τον φυσικό κόσμο και την ευημερία του ανθρώπου.

Βασικές αιτίες αυτής της απώλειας είναι οι αλλαγές, που προκαλούνται στους φυσικούς οικοτόπους λόγω των συστημάτων εντατικής γεωργικής παραγωγής, των κατασκευών, των λατομείων, των ποταμών, των λιμνών, της ρύπανσης και της ολοένα εντεινομένης σε παγκόσμιο επίπεδο κλιματικής αλλαγής.

Δεδομένου του τεράστιου ρόλου που διαδραματίζει η βιοποικιλότητα, για την βιωσιμότητα του πλανήτη και της ζωής μας, η συνεχιζόμενη απώλεια της καθίσταται, ολοένα και πιο ανησυχητική.

Στην Ευρώπη, η ανθρώπινη δραστηριότητα διαμορφώνει την βιοποικιλότητα για περισσότερα από 5.000 χρόνια, από τότε που άρχισε να εντείνεται η Γεωργία και η κτηνοτροφία.

Ωστόσο οι γεωργικές και βιομηχανικές επαναστάσεις των τελευταίων 150 ετών οδήγησαν σε δραματικές και επιταχυνόμενες αλλαγές στη χρήση της γης, σε εντατικοποίηση και εγκατάλειψη της γης, σε εντατικοποίηση της Γεωργίας, αστικοποίηση και εγκατάλειψη της γης.

Η βιοποικιλότητα είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθεί, όχι μόνο λόγω της αξίας της, αλλά και επειδή μας προσφέρει, μεταξύ άλλων καθαρό αέρα, γλυκό νερό, καλή ποιότητα εδάφους και επικονίαση καλλιεργειών.

Ως εκ τούτου, η μείωση της βιοποικιλότητας έχει θεμελιώδεις συνέπειες για την κοινωνία, την οικονομία και την ανθρώπινη υγεία.

Ως οικοσύστημα εννοείται βασική οικολογική μονάδα, που αποτελείται από το φυσικό περιβάλλον και τους οργανισμούς, που ζουν σε αυτό.

Υπάρχουν πολλοί τύποι οικοσυστημάτων.

Στη θάλασσα ονομάζονται θαλάσσια οικοσυστήματα, στα δάση ονομάζονται δασικά οικοσυστήματα και στα βουνά ονομάζονται ορεινά οικοσυστήματα.

Με τον όρο κλιματική αλλαγή αναφερόμαστε στη μεταβολή του παγκόσμιου κλίματος και ειδικότερα σε μεταβολές των μετεωρολογικών συνθηκών, που εκτείνονται σε μεγάλη κλίμακα.

Οι επιστήμονες που συμμετέχουν στη διακυβερνητική επιτροπή για την κλιματική αλλαγή (IPCC) προειδοποιούν ότι η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη και τα 1,5 C θα έχει σοβαρές, ακόμη και μη αναστρέψιμες συνέπειες, για το περιβάλλον και τις κοινωνίες μας.

Όσο περισσότερο διαταράσσουν το κλίμα, τόσο μεγαλύτεροι είναι οι κίνδυνοι για την κοινωνία και το περιβάλλον μας.

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι ήδη αισθητές σε ολόκληρο τον κόσμο και προβλέπουν να γίνουν συχνότερες και εντονότερες τις επόμενες δεκαετίες.

Χωρίς ανάληψη δράσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η Ε.Ε. μπορεί να βιώσει κατά την διάρκεια της ζωής των παιδιών μας, τα εξής φαινόμενα :

* 400.000 πρόωροι θάνατοι ετησίως, λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

* 90.000 θάνατοι ετησίως λόγω καύσωνα.

* 40% λιγότερο διαθέσιμο νερό, στις νότιες περιοχές της Ε.Ε.

* 2,2 εκατομμύρια άτομα, να κινδυνεύουν από παράκτιες πλημμύρες κάθε χρόνο.

* 190 δισ. ευρώ σε ετήσιες οικονομικές ζημιές.

Αυτές οι αλλαγές στο κλίμα έχουν τη δύναμη να μεταμορφώσουν τον πλανήτη μας, επηρεάζοντας τα αποθέματα τροφίμων και νερού, καθώς και την υγεία μας.

Παρότι οι κίνδυνοι αφορούν τους πάντες, οι επιπτώσεις αυτές πλήττουν εντονότερα τους φτωχούς και τους ευάλωτους.

Οι επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος έχουν ήδη ξεκινήσει και επηρεάζουν πολύ περισσότερο τους πιο φτωχούς.

“Οι βροχές είναι τελείως απρόβλεπτες. Την μια δεν βρέχει καθόλου για πολύ καιρό και την άλλη βρέχει πάρα πολύ.

Οι άνθρωποι στο χωριό δυσκολεύονται να καλλιεργήσουν τους ορυζώνες, γιατί δεν έχουν νερό όταν το χρειάζονται. Και μετά οι καταρρακτώδεις βροχές καταστρέφουν τα σπαρτά.

Η πρόληψη πρέπει να περιλαμβάνει δημόσια έργα, που θα προστατεύουν από την άνοδο των υδάτων και στροφή προς τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές αλλαγές, η κλιματική αλλαγή ορίζεται ειδικότερα, ως η μεταβολή στο κλίμα που οφείλεται άμεσα η έμμεσα σε ανθρώπινες δραστηριότητες, που έχει φυσικά αιτία.

Τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της υπερκατανάλωσης προϊόντων του πρωτογενή τομέα, της αλόγιστης υπερκατανάλωσης των φυσικών πόρων και την αύξηση του πληθυσμού της γης, υποβαθμίστηκε το φυσικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια ανισορροπία μεταξύ των χωρών του ανεπτυγμένου και αναπτυσσόμενου κόσμου.

Η κλιματική αλλαγή μπορεί να γίνει το εφαλτήριο για αλλαγές που θα μειώσουν τις ανισότητες και θα προστατεύουν το περιβάλλον.

Αρκεί να το θέλουμε. Αρκεί να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις. Τώρα.

Με εκτίμηση

Δημήτριος Μητρόπουλος