ΒΙΒΛΙΑ 

ΜΠΑΡΜΠΗΣ Κώστας Ιστορικός συγγραφέας Τηλ 210-4953113 , 6974327117 .Τα καθηγητής Ευρωπαϊκού . Παραρτήματος . Αμερικανικού . Πανεπιστημίου . Επίτιμος Γενικός Διευθυντής Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, πρώην Γ.Γ. Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας << Ο Βυζαντινός Πολιτισμός >>.

ΤΙΤΛΟΣ   4η Αυγούστου και Ιωάννης Μεταξάς . 2 Τόμοι μεγάλου σχήματος 800 σελ τιμή 60 ευρώ αποστολή χωρίς επιβάρυνση.